מחקרים

אפיון תפקודי הריאות בחולי ILD עם מוטציה ב-SRG

קיומה של מוטציית SRG במטופלים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית נקשר עם החמרה פרוגרסיבית בתפקודי הריאות, בליווי שיעורי שרידות ירודים

19.12.2022, 13:56
פיברוזיס, מחלת ריאה (צילום: אילוסטרציה)

בחלק מהחולים עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית (ILD: interstitial lung disease) פרוגרסיבית, המחלה נגרמת על ידי נשיאת מוטציה ב- surfactant-related geneי(SRG), כגון SFTPC,יSFTPA2י(SFTP), או ABCA3. עם זאת, עד היום לא הוצגו נתונים על התפתחות המחלה ועל תוצאי הטיפול בחולים הללו.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'CHEST', החוקרים בדקו את מהלך תפקודי הריאות בחולי ILD מבוגרים עם מוטציה ב-SRG. תפקודי הריאות נבדקו לאחר האבחון במחלה ובמהלך הטיפול בה, ובהשוואה לחולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי (sIPF) ופיברוזיס ריאתי משפחתי (FPF). בנוסף, החוקרים בדקו את השרידות של חולי ILD עם מוטציה ב-SRG, אשר הושוותה גם כן לעומת חולי sIPF ו-FPF.

החוקרים בדקו באופן רטרוספקטיבי את המהלך הקליני של עוקבת מבוגרים עם מוטציה ב-SRG, ואיסוף המידע התבסס על נתוני מעקבים קליניים של החולים. לצורך המחקר נבדקו נתוניהם של 48 חולים מ-20 משפחות עם מוטציית SRG. כמו כן, לצורך עריכת ההשוואה נאספו גם 248 חולים עם FPF ו-575 חולים עם sIPF.

בקריטריוני ההכללה של המחקר עמדו בסך הכל 23 חולי ILD (גיל חציוני, 45 שנים; 11 גברים) עם מוטציה ב-SRG. מטופלים עם מוטציה ב-SRG היו צעירים יותר בעת אבחנתם, ומרביתם היו נשים. כמו כן, קבוצה זו התאפיינה עם FVC נמוך יותר (ערך חזוי, 72%) ועם ערך נמוך יותר של יכולת הדיפוזיה לפחמן חד-חמצני (ערך חזוי, 46%), בהשוואה לחולי FPF או sIPF. בקבוצת המוטציה ב-SRG, חציון הירידה ב-FVC לאחר שישה חודשים מהאבחנה היה 40- מיליליטרים, וחציון השרידות החציונית ללא השתלה עמד על 44 חודשים, ולא שונה מחולי FPF או sIPF. מהלך ה-FVC לאורך הזמן לא היה שונה בין שלושת הקבוצות; עם זאת, נמצאה ירידה גדולה יותר באופן מובהק ב-FVC תחת טיפול אימונו-מודולטורי או אנטי-פיברוטי, בהשוואה לאלו שלא קיבלו טיפול. אנליזה נוספת שנערכה בקבוצת המוטציה ב-SRG הראתה כי חולי SFTPי(n=7) שטופלו במשך שישה חודשים עם תרופות אנטי-פיברוטיות הראו יציבות בתפקודי הריאות, עם שינוי חציוני של ה-FVC בערך של 40+ מיליליטרים (טווח בין-רבעוני, 130 מיליליטרים). לעומת זאת, חולים עם מוטציה ב-SRG שטופלו עם תרופות אימונו-מודולטוריות הראו תגובה משתנה, כתלות בגן המעורב.

החוקרים מסכמים כי חולי ILD עם מוטציה ב-SRG חווים פגיעה פרוגרסיבית בתפקודי הריאות, המלווה בשרידות מופחתת מאוד, וזאת על אף השפעות מועילות אפשריות של הטיפול.

מקור:

Klay D, Grutters JC, van der Vis JJ, Platenburg MGJP, Kelder JC, Tromp E, van Moorsel CHM. Progressive disease with low survival in adult pulmonary fibrosis patients with surfactant related gene mutations: an observational study. Chest. 2022 Nov 9:S0012-3692(22)04056-9. doi: 10.1016/j.chest.2022.11.002. Epub ahead of print. PMID: 36370864.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  מוטציה גנטית,  תפקודי ריאות,  אימונו-מודולציה
תגובות