אודות איגוד רופאי הריאות

האיגוד הישראלי לרפואת ריאות הינו חלק מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ומאגד בתוכו רופאים מתמחים ומומחים במחלות ריאה. חברות באיגוד הריאות מאפשרת חברות גם באיגוד האירופאי – ERS-יEuropean Respiratory Society. האיגוד מונה כ-130 חברים.

מטרותינו ותחומי הפעילות:

 • פיתוח וקידום תחום רפואת הריאות מול החולים, הצוות הרפואי, קופות החולים ומשרד הבריאות
 • חינוך רפואי של מתמחים במחלות ריאות- קביעת נושאי הלימוד, עריכת בחינות והכשרות
 • הפצת ידע והנחיות במחלות ריאה בקרב רופאי משפחה, פנימאים ועוד
 • חינוך הקהל הרחב בנושאי מניעה וטיפול במחלות ריאה שכיחות
 • פעולות מקדמות בריאות בנושאי התמחותינו בקרב קובעי מדיניות
 • קביעת קווים מנחים וניירות עמדה לטיפול במחלות ריאה
 • קיום מפגשים וכנסים מדעיים בתחום רפואת הריאות
 • עידוד המחקר בתחום מחלות הריאה
 • קשירת קשרים עם עמיתים לתחום בחו"ל וייצוג תחום רפואת הריאות הישראלית בעולם
 • ייצוג המומחים ברפואת הריאות אל מול המעסיקים באמצעות הר"י

חברי הועד

 • יו"ר: פרופ' צבי פרידלנדר
 • מזכיר: ד"ר יבגני גרשמן
 • גזבר: ד"ר לירן לוי
 • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר לילך ישראלי-שני
 • חברת ועד: ד"ר אסנת שטרייכמן
 • עוזרת מנהלתית: גב' רונית מושייב