• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

לוח אירועים

פברואר 2021
מרץ 2021
אפריל 2021
מאי 2021
14
מאי
 
יוני 2021
יולי 2021