מחקרים

התלקחויות חוזרות של אסתמה נקשרות עם ירידה בתפקודי הריאות

נמצא קשר בין התלקחויות אסתמה לבין ירידה מהירה בתפקודי הריאות, אשר היה בולט יותר במטופלים צעירים, אך נמצא גם במבוגרים אשר התאפיינו עם תפקודי ריאות נמוכים יותר בתחילת המעקב

23.11.2022, 15:37
אסתמה (צילום: אילוסטרציה)
אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

ירידה פרוגרסיבית בתפקודי הריאות בחולי אסתמה תורמת לתוצאי מחלה גרועים יותר. התלקחויות של אסתמה מיוחסות כתורמות לירידה זו, אך הראיות בנושא מוגבלות ומלוות בתוצאות מעורבות.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Thorax', החוקרים ערכו מחקר עוקבה היסטורי של אוכלוסיית חולי אסתמה רחבה במסד הנתונים Optimum Patient Care Research. החוקרים אספו מטופלים להם נמצא תיעוד על הערכות שנעשו לאחר גיל 18, עם לכל הפחות 3 רישומים של מד שיא הנשיפה (PEF: peak expiratory flow rate) (אנליזה ראשונית), או רישומים של forced expiratory flow in 1 sי(FEV1) (אנליזת רגישות). לצורך בחינת הקשר בין ממוצע ההתלקחויות השנתי (AER: annual exacerbation rate) ומסלול תפקודי הריאות לאורך הזמן, החוקרים השתמשו במודלי גדילה לינאריים מתוקננים.

בסך הכל נאספו 109,182 מטופלים אחריהם נעשה מעקב למשך תקופה בין 5 ל-50 שנים. מתוכם כלל המטופלים, ל-75,280 היו נתונים עבור כל המשתנים שנכללו באנליזות המתוקננות. עבור כל התלקחות נוספת נמצא הפסד משוער נוסף של 1.34- ליטר/דקה ב-PEF לשנה (רווח בר-סמך של 95% -1.23 עד -1.50). מטופלים עם AERs>2 לשנה אשר היו בגילאי 18-24 שנים בתחילת המחקר איבדו 5.95 ליטר/דקה PEF נוספים לשנה (רווח בר-סמך של 95% -8.63 עד -3.28), לעומת אלו עם AER 0. ההבדלים הללו בשיעור הירידה בתפקודי הריאות בין קבוצות ה-AER הצטמצם בהדרגה ככל שהגיל בקו הבסיס עלה. כמו כן, תוצאות המדידה באמצעות ה-FEV1 היו עקביות עם הממצאים הללו.

החוקרים מסכמים כי מחקר זה מהווה את העוקבה הארצית הגדולה ביותר מסוגה, ומדגים כי התלקחויות של אסתמה נקשרות עם ירידה מהירה יותר בתפקודי הריאות. ממצא זה היה בולט יותר בחולים צעירים, אך ניכר גם במבוגרים במקרים בהם נמצאו תפקודי ריאות ירודים יותר במצב ההתחלתי. נתון זה מרמז על פנוטיפ מתדרדר בקביעות, אשר לאורך הזמן מתפתח בבוגרים. ביצוע התערבויות מוקדמות עם טיפול מתאים בחולי אסתמה צעירים עשויה להיות בעלת ערך במניעת ירידה עודפת של תפקודי הריאות לאורך הזמן.

מקור:

Soremekun, S., Heaney, L. G., Skinner, D., Bulathsinhala, L., Carter, V., Chaudhry, I., Hosseini, N., Eleangovan, N., Murray, R., Tran, T. N., Emmanuel, B., Garcia Gil, E., Menzies-Gow, A., Peters, M., Lugogo, N., Jones, R., & Price, D. B. (2022). Asthma exacerbations are associated with a decline in lung function: a longitudinal population-based study. Thorax, thoraxjnl-2021-217032. Advance online publication. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  תפקודי ריאות,  התקלחויות,  גורמי סיכון
תגובות