• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
 • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
 • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
 • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
 • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
אודות איגוד רופאי הריאות

האיגוד הישראלי לרפואת ריאות הינו חלק מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ומאגד בתוכו רופאים מתמחים ומומחים במחלות ריאה. חברות באיגוד הריאות מאפשרת חברות גם באיגוד האירופאי – ERS-יEuropean Respiratory Society. האיגוד מונה כ-130 חברים.

מטרותינו ותחומי הפעילות:

 • פיתוח וקידום תחום רפואת הריאות מול החולים, הצוות הרפואי, קופות החולים ומשרד הבריאות
 • חינוך רפואי של מתמחים במחלות ריאות- קביעת נושאי הלימוד, עריכת בחינות והכשרות
 • הפצת ידע והנחיות במחלות ריאה בקרב רופאי משפחה, פנימאים ועוד
 • חינוך הקהל הרחב בנושאי מניעה וטיפול במחלות ריאה שכיחות
 • פעולות מקדמות בריאות בנושאי התמחותינו בקרב קובעי מדיניות
 • קביעת קווים מנחים וניירות עמדה לטיפול במחלות ריאה
 • קיום מפגשים וכנסים מדעיים בתחום רפואת הריאות
 • עידוד המחקר בתחום מחלות הריאה
 • קשירת קשרים עם עמיתים לתחום בחו"ל וייצוג תחום רפואת הריאות הישראלית בעולם
 • ייצוג המומחים ברפואת הריאות אל מול המעסיקים באמצעות הר"י

חברי הועד

פרופ' יוחאי אדיר - יו"ר

ד"ר אמיר בר שי - מזכיר ונציג ישראל ב-ERS

ד"ר דניאל בן דיין - גזברית

ד"ר מיכל שטיינברג - חברה, עורכת האתר

ד"ר דרור רוזנגרטן - חבר