• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

European Respiratory Journal

15.09.2020, 14:22
31.08.2020, 18:07
23.06.2020, 12:29
16.04.2020, 11:36
19.03.2020, 15:57
11.03.2020, 13:36
10.07.2019, 18:31