• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

פרופ' יורם לס

 

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב; לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות

27.02.2020, 07:04