• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
פרופ' אלי שוורץ

פרופ' אלי שוורץ

 

מייסד המכון לרפואה גיאוגרפית ומחלות טרופית, בי"ח שיבא, תל השומר
ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות

19.03.2020, 13:32