• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

ד"ר קרן לנדסמן

 

רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור; חברת עמותת "מדעת" לקידום בריאות הציבור בישראל