• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

פודקאסט

13.09.2017, 14:28
02.08.2017, 11:55
26.07.2017, 12:15
20.07.2017, 13:24
06.07.2017, 14:45