• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

COPD

13.10.2016, 09:00
04.09.2016, 09:02
16.08.2016, 07:35
26.05.2016, 15:00
23.05.2016, 07:49
03.05.2016, 10:55
07.03.2016, 11:43