• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

COPD

19.07.2017, 10:25
28.03.2017, 11:15
26.12.2016, 09:09
26.12.2016, 09:09
26.12.2016, 09:08