• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

פרופ' איתמר גרוטו

23.03.2020, 09:32
26.02.2020, 10:08
16.02.2020, 09:04
15.04.2015, 07:38