• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

סיגריה אלקטרונית

22.09.2019, 09:46
16.09.2019, 09:03
08.09.2019, 07:35
05.09.2019, 14:15