• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

נגיף הקורונה

02.02.2020, 08:57
30.01.2020, 08:01
29.01.2020, 08:32
27.01.2020, 10:31
26.01.2020, 08:48
23.01.2020, 10:09