• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן

מערכת הבריאות

19.03.2020, 10:01
12.03.2020, 09:05
24.02.2020, 08:21
20.02.2020, 15:47
03.02.2020, 10:14