קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: פתח תקווה

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים מכריזה על הקונקורס לניהול המחלקה הבאה:

מס'      מחלקה      בית חולים
829      הרדמה    מרכז שניידר לרפואת ילדים


מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 24.05.21.

המסמכים הדרושים:

1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים (בדגש על ניסיון בהרדמת ילדים).
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
6. תמונת פספורט.
7. המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין (ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר) לח"מ לכתובת המייל:lishkabh@clalit.org.il

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) לכתובת המייל:talel4@clalit.org.il