מועד התחלה: 13 ביולי 2022, 09:00
מועד סיום: 13 ביולי 2022, 10:00
מיקום: מלון דן, תל אביב

ד"ר אמיר בר- שי
מאיר, קפלן, וולפסון, זיו,
בני ציון