מחקרים

האם רפוטרקטיניב יעיל עבור נבדקים עם NSCLC עם מוטציות איחוי בגן ROS1?

נמצא כי רפוטרקטיניב הינו יעיל עבור טיפול ארוך טווח כנגד סרטן ריאות מסוג Non-Small Cell עם מוטציות איחוי בגן ROS1, ללא תלות בטיפולים קודמים שניתנו עבור סרטן זה

29.05.2024, 14:31

מעכבי טירוזין קינאז (Tyrosine Kinase Inhibitors - TKI) ROS1 מהדור המוקדם אשר אושרו לטיפול עבור סרטן ריאה מסוג non-small cellי(Non-Small Cell Lung Cancer - NSCLC) חיובים לאיחוי של ROS1 הדגימו פעילות נוגדת גידולים, אך הגידולים מפתחים עמידות לטיפול והתועלת התוך-גולגולתית של הטיפול הינו מוגבל. רפוטרקטיניב הינו ROS1 TKI מהדור החדש אשר הדגים פעילות, במחקרים קדם-קליניים, כנגד גידולים עם מוטציות איחוי בגן ROS1, כולל אלו שהדגימו עמידות לטיפול כגון ROS1 G2032R.

במסגרת מחקר פאזה 1-2 החוקרים בחנו את התועלת והבטיחות של טיפול עם רפוטרקטיניב עבור נבדקים עם גידולים מוצקים בשלבים מתקדמים, כולל NSCLC חיובי למוטציות איחוי בגן ROS1. תוצא היעילות העיקרי של פאזה 2 של המחקר כלל תגובה אובייקטיבית מאוששת. ניתוח היעילות כלל נבדקים מפאזה 1 ו-2 של המחקר. משך התגובה, שרידות ללא התקדמות המחלה ובטיחות היוו תוצאים שניוניים של פאזה 2 של המחקר.

על בסיס תוצאות פאזה 1 של המחקר, מינון הטיפול המומלץ של רפוטרקטיניב בפאזה 2 עמד על 160 מ"ג ליום למשך 14 ימים ולאחר מכן 160 מ"ג פעמיים ביום. תוצאות המחקר הדגימו כי 56/71 נבדקים עם NSCLC עם מוטציות איחוי של ROS1, אשר טרם טופלו עם ROS1 TKI, הדגימו תגובה לטיפול (79%, רווח בר-סמך של 95%, 68-88%). משך התגובה החציוני עמד על 34.1 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 25.6-לא ניתן להערכה), ומשך שרידות ללא התקדמות המחלה עמד על 35.7 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 24.7-לא ניתן להערכה). לעומת זאת, עבור נבדקים עם NSCLC עם מוטציות איחוי בגן ROS1 אשר טופלו בעבר עם ROS1 TKI ולא טופלו עם כימותרפיה, נצפו שיעורי תגובה של 38% בלבד (21/56; רווח בר-סמך של 95%, 25-52). משך חציוני של התגובה עמד על 14.8 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 7.6-לא ניתן להערכה) ומשך השרידות ללא התקדמות עמד על 9 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 6.8-19.6%). עשרה מתוך 17 הנבדקים (59%, רווח בר-סמך של 95%, 33-82) עם המוטציה ROS1 G2032R הדגימו תגובה לטיפול. סך הכל 426 נבדקים קיבלו טיפול במסגרת מחקר פאזה 2. תופעות הלוואי השכיחות ביותר לטיפול כללו; סחרחורת (58%), הפרעה בטעם הפה (Dysgeusia,י 50%), הפרעות תחושה (paresthesia, 30%) ו-3% מהנבדקים הפסיקו את הטיפול עם רפוטרקטיניב בשל תופעות הלוואי לטיפול.

מסקנת החוקרים הייתה כי לרפוטרקטיניב יש פעילות עמידה כנגד נבדקים עם NSCLC עם מוטציות איחוי בגן ROS1, ללא תלות באם טופלו בעבר עם ROS1 TKI. מרבית תופעות הלוואי היו קלות, ועל כן אפשרו טיפול ארוך טווח.

מקור:

Repotrectinib in ROS1 Fusion–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. Alexander Drilon, D. Ross Camidge, Jessica J. Lin, et al. The New England Journal of Medicine Jan 11, 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  NSCLC,  רפוטרקטיניב,  מעכבי טירוזין קינאז,  ROS1,  כימותרפיה
תגובות