מחקרים

טיפול עם סטרואידים בדלקת ריאות הנרכשת בקהילה וזיהומים חוזרים

מטופלים שאושפזו על רקע דלקת ריאות שנרכשה בקהילה וטופלו עם סטרואידים, בהשוואה לאלו שקיבלו אינבו, הראו סיכון מוגבר לדלקות ריאה חוזרות, זיהומים משניים, ותלות חדשה באינסולין

חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

מספר מחקרים ומטא-אנליזות הצביעו על יתרון בהוספת טיפול עם סטרואידים בדלקת ריאות הנרכשת בקהילה, וזאת לפי תוצא קצר-טווח. עם זאת, עדיין לא ברור מהן ההשפעות הבריאותיות ארוכות-הטווח של טיפול זה. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMC Pulmonary Medicine' החוקרים העריכו את התוצאים הקליניים ארוכי-הטווח של חולים אשר השתתפו במחקר STEPי(Corticosteroid Treatment for Community-Acquired Pneumonia).

לצורך כך, החוקרים ערכו אנליזה שניונית שהוגדרה מראש, במסגרתה נבדקו התוצאים ל- 180 יום בקרב 785 מבוגרים שאושפזו בשל דלקת ריאות שנרכשה בקהילה. חולים אלו השתתפו ב-STEP, מחקר אקראי, מבוקר אינבו, וכפול סמיות. התוצא הראשוני של החוקרים היה משך הזמן לתמותה מכל סיבה לאחר 180 ימים, נתון שאומת באמצעות ראיון טלפוני. תוצאים שניוניים נוספים כללו תמותה הקשורה לדלקת ריאות, אשפוזים חוזרים, דלקת ריאות חוזרת, זיהומים משניים, יתר לחץ דם חדש, ותלות חדשה באינסולין.

מנתוני החוקרים עולה כי מתוך 785 מטופלים שנכללו במקור, 727 היו זמינים לאנליזה לפי ההקצאה (intention-to-treat) ביום 180. לא נצפה הבדל בין הקבוצות מבחינת משך הזמן לתמותה מכל סיבה (יחס הסיכונים עבור טיפול עם סטרואידים 1.15, רווח בר-סמך של 95%, 0.68 עד 1.95, p = 0.601). עם זאת, ובהשוואה לאינבו, לחולים שטופלו עם סטרואידים נצפה סיכון גבוה יותר באופן מובהק לדלקת ריאות חוזרת (יחס הסיכויים, 2.57, רווח בר-סמך של 95%, 1.29 עד 5.12, p = 0.007), זיהומים משניים (יחס הסיכויים, 1.94, רווח בר-סמך של 95%, 1.25 עד 3.03, p = 0.003) ותלות חדשה באינסולין (יחס הסיכויים, 8.73, רווח בר-סמך של 95%, 1.10 עד 69.62, p = 0.041). לא נצפה הבדל בנוגע לשיעורי התמותה הקשורים לדלקת ריאות, אשפוזים חוזרים, או יתר לחץ דם חדש.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי בקרב חולים הסובלים מדלקת ריאות שנרכשה בקהילה, הטיפול עם סטרואידים נקשר עם סיכון מוגבר לדלקת ריאות חוזרת, זיהומים משניים, ולתלות חדשה באינסולין לאחר 180 ימים. עם זאת, החוקרים מציינים כי עדיין לא ברור האם ההשפעות השליליות ארוכות הטווח הללו מתעלות על ההשפעות קצרות הטווח של סטרואידים בחולים הסובלים מ-CAP בדרגה בינונית.

מקור:

Blum, C.A., Roethlisberger, E.A., Cesana-Nigro, N. et al. Adjunct prednisone in community-acquired pneumonia: 180-day outcome of a multicentre, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. BMC Pulm Med 23, 500 (2023). https://doi.org/10.1186/s12890-023-02794-w

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה,  סטרואידים,  אינסולין
תגובות