מחקרים

ניהול חוץ-אשפוזי של תפליט פלאורלי ממאיר אינו משפר את איכות החיים

חולים הסובלים מתפליט פלאורלי ממאיר וטופלו במסגרת חוץ-אשפוזית עם indwelling pleural catheter (IPC) לא הראו שיפור גדול יותר באיכות החיים לעומת אלו שטופלו עם נקז במסגרת אשפוז

נוזלים בריאה השמאלית. אילוסטרציה

המטרה העיקרית בניהול של תפליט פלאורלי ממאיר (MPE: malignant pleural effusion) היא לשפר את איכות החיים הקשורה לבריאות (HRQoL) ואת התסמינים של החולים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'European Respiratory Journal' החוקרים בדקו האם ניהול חוץ אשפוזי של MPE משפר את איכות החיים של החולים, וזאת בהשוואה לניהול באשפוז.

לצורך כך, החוקרים ערכו ניסוי אקראי מבוקר בתווית פתוחה, במסגרתו חולים הסובלים מ-MPE סימפטומטי הוקצו באקראי להחדרה של IPC (indwelling pleural catheter) עם אפשרות לפלאורודזיס (pleurodesis) עם טלק, או לנקז חזה ופלאורודזיס עם טלק. התוצא הראשוני של החוקרים היה ה-global health status, אשר נמדד באמצעות שאלון ה-EORTC QLQ-C30 לאחר 30 ימים מעת ההתערבות. במחקר השתתפו 142 מטופלים אשר נרשמו בתקופה שבין יולי 2015 ועד לדצמבר 2019.

מתוך כלל המשתתפים אשר הוקצו באקראי ל-IPCי(n=70) ולנקז חזה (n=72), נתוני התוצא הראשוני היו זמינים ב-58 ו-56 חולים, בהתאמה. מתוצאות החוקרים עולה כי ה-Global health status השתפר בשתי הקבוצות ביום 30 לאחר הטיפול, בהשוואה לקו הבסיס: IPC (הפרש ממוצע 13.11 p=0.001) ונקז חזה (הפרש ממוצע 10.11 p=0.001). עם זאת, לא נצפה הבדל מובהק בין הקבוצות ביום 30 (הפרש בין-קבוצתי ממוצע ב-global health status עם תיקנון לבסיס המחקר, 2.06; רווח בר-סמך של 95% −5.86 עד 9.99; p=0.61), יום 60, או יום 90. כמו כן, לא נצפו הפרשים מובהקים בין הקבוצות מבחינת ציוני קוצר הנשימה וכאבים בחזה. כלל החולים בזרוע נקז החזה אושפזו (משך שהייה חציוני 4 ימים), ו-7 בזרוע ה-IPC נזקקו לאשפוז הקשור להתערבות.

החוקרים מסכמים כי בעוד שה-HRQoL השתפר באופן מובהק בשתי קבוצות הטיפול, לא נצפו הבדלים ב-Global health status כפי שדווח על ידי המטופלים לאחר 30 יום. על כן, החוקרים מציינים כי הגישה החוץ-אשפוזית באמצעות טיפול עם IPC לא התעלתה על פני טיפול באשפוז עם נקז חזה.

מקור:

The impact of outpatient vs inpatient management on health-related quality of life outcomes for patients with malignant pleural effusion – the OPTIMUM randomized clinical trial. Parthipan Sivakumar, Deirdre B Fitzgerald, Hugh Ip, Deepak Rao, Alex West, Farinaz Noorzad, Deirdre Wallace, Mohamed Haris, Benjamin Prudon, Gihan Hettiarachchi, Deepak Jayaram, James Goldring, Nick Maskell, Jayne Holme, Neel Sharma, Iyad Ismail, Owais Kadwani, Sanchez Simpson, Catherine A Read, Xiaohui Sun, Abdel Douiri, YC Gary Lee, Liju Ahmed. European Respiratory Journal Jan 2023, 2201215; DOI: 10.1183/13993003.01215-2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  תפליט פלאורלי,  איכות חיים,  אשפוז,  נקז
תגובות