מחקרים

אמיקצין בשאיפה הקטין את הסיכון לדלקת ריאות הקשורה להנשמה

חולים שהונשמו מלאכותית וקיבלו טיפול עם אמיקצין בשאיפה לאחר מספר ימים של הנשמה הראו סיכון קטן יותר לדלקת ריאות הקשורה להנשמה בהשוואה לאלו שקיבלו אינבו

18.03.2024, 16:05

עד כה לא נקבע בבירור האם טיפול מניעתי עם אנטיביוטיקה בשאיפה עשוי להפחית את ההיארעות של דלקת ריאות הקשורה להנשמה (ventilator-associated pneumonia).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The New England Journal of Medicine' השערת החוקרים הייתה כי מתן של אמיקצין בשאיפה למשך שלושה ימים, הניתן לאחר היום השלישי של הנשמה מלאכותית, עשוי להפחית את ההיארעות של דלקת ריאות הקשורה להנשמה.

בהמשך לכך, החוקרים ערכו מחקר עליונות, רב-מרכזי, כפול סמיות, אקראי, מבוקר, וביוזמת החוקר, במסגרתו נאספו חולים מבוגרים שהונשמו באופן מלאכותי במשך 72 שעות לפחות והוקצו לקבלת אמיקצין בשאיפה במינון של 20 מיליגרם לקילוגרם גוף אידיאלי פעם ביום, או לקבלת אינבו, למשך 3 ימים בסך הכל. התוצא הראשוני של החוקרים היה מאורע ראשון של דלקת ריאות הקשורה להנשמה במהלך 28 ימי מעקב. בנוסף, ביצעו החוקרים הערכת בטיחות של הטיפול.

ההקצאה האקראית נערכה על 850 חולים בסך הכל, מתוכם 847 נכללו באנליזות (417 הוקצו לקבוצת האמיקצין ו-430 לקבוצת האינבו). כל שלושת הטיפולים היומיים ניתנו ל-337 חולים (81%) בקבוצת האמיקצין ול-355 חולים (83%) מקבוצת האינבו.

מתוצאות החוקרים עולה כי לאחר 28 ימים התפתחה דלקת ריאות הקשורה להנשמה ב-62 חולים (15%) מקבוצת האמיקצין וב-95 חולים (22%) מקבוצת האינבו (ההפרש במשך זמן השרידות הממוצע מוגבל לדלקת ריאות הקשורה להנשמה, 1.5 ימים; רווח בר-סמך של 95% 0.6 עד 2.5; P=0.004). סיבוך הקשור לזיהום עקב ההנשמה אירע ב-74 חולים (18%) מקבוצת האמיקצין וב-111 חולים (26%) מקבוצת האינבו (יחס סיכונים, 0.66; רווח בר-סמך של 95%, 0.50 עד 0.89). תופעות לוואי חמורות הקשורות למחקר נצפו ב-7 חולים (1.7%) מקבוצת האמיקצין וב-4 חולים (0.9%) מקבוצת האינבו.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי בקרב חולים שהונשמו מלאכותית במהלך 3 ימים לכל הפחות, מתן קורס של אמיקצין בשאיפה לאחר תקופה זו ולמשך 3 ימים בסך הכל הפחית את העול של דלקת ריאות הקשורה להנשמה במהלך 28 ימי המעקב.

מקור:

Inhaled Amikacin to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia. The New England Journal of Medicine Nov 30, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות הנגרמת מהנשמה,  אמיקצין,  הנשמה מלאכותית,  דלקת ריאות
תגובות