The Way To Remission In Severe Asthma

מרבית מקרי האסתמה בילדות נמשכים גם בתקופת הבגרות

בוצע מעקב שארך 20 שנה, ובמהלכו בדקו החוקרים את הסיכוי לרמיסיה מאסתמה לאחר אבחנה של אסתמה בילדות, וכן את גורמי הסיכון הנקשרים עם הימשכותה של המחלה

04.03.2024, 10:43

על אף שעשויות להתרחש הפוגות, אסתמה בילדות עלולה להימשך עד לבגרות. עם זאת, מעטים הם המחקרים האורכיים מבוססי האוכלוסייה אשר עקבו אחר עוקבה מילדות ועד בגרות, ועל כן ישנו מחסור בידע בנוגע לגורמים המנבאים הימשכות של אסתמה עד לתקופת הבגרות.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Respiratory medicine' מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההימשכות של אסתמה החל מגיל 8 ועד לגיל 28, וכן את הגורמים הקשורים לכך.

במסגרת מחקרי ה-OLINי(Obstructive Lung Disease in Northern Sweden) גויסה עוקבה בשנת 1996 (גיל 8 שנים, n = 3,430) אשר אחריה נערך מעקב שנתי באמצעות שאלונים על אסתמה וגורמי סיכון עד לגיל 19. הבדיקות הקליניות כללו טסטים עוריים (skin prick tests) (בגיל 8, 12 ו-19 שנים) ובדיקות תפקודי ריאות (17 ו-19 שנים), במהלכן תת-דגימה ביצעה בדיקה לתגובתיות-יתר של הסימפונות. החוקרים זיהו n = 248 משתתפים עם אבחנה של אסתמה בגיל 8, מתוכם 170 (69%) השתתפו במעקב בגיל 28 (73% מהמשתתפים שהיו ניתנים להזמנה).

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך 170 המשתתפים בגיל 28, 105 (61.8%) סבלו מאסתמה מתמשכת (נשים: 49/76, 64.5%; גברים: 56/94, 59.6%, p = 0.513). הגורמים שנאספו בעת ההשתתפות: סנסיטיזציה אלרגית (יחס הסיכויים, 7.8, רווח בר-סמך של 95%, 3.0-20.2), זיהום חמור בדרכי הנשימה (יחס הסיכויים, 2.6, רווח בר-סמך של 95%, 1.1-6.3) וציון גבוה יותר של חומרת האסתמה (יחס הסיכויים, 1.6, רווח בר-סמך של 95%, 1.1- 2.4) נקשרו עם הימשכותה של האסתמה בגיל 28, וזאת לאחר תקנון למין, היסטוריה משפחתית של אסתמה, הנקה <3 חודשים, ואקזמה. החלפת סנסיטיזציה אלרגית בנזלת ודלקת לחמית אלרגיות (rhinoconjunctivitis) במודל הניבה יחס סיכויים של 9.0 (רווח בר-סמך של 95%, 1.5-8.0). בנוסף, נמצא כי תגובתיות יתר של הסימפונות בגיל 17 נקשרה עם אסתמה בגיל 28 (יחס הסיכויים, 9.0, רווח בר-סמך של 95%, 1.7-47.0).

לסיכום, בקרב ילדים שסבלו מאסתמה בגיל 8, 62% עדיין סבלו מאסתמה בגיל 28 שנים. הימשכות האסתמה נקשרה עם סנסיטיזציה אלרגית, נזלת ודלקת לחמית אלרגיות, זיהום חמור בדרכי הנשימה, אסתמה חמורה יותר, ותגובתיות יתר של הסימפונות.

מקור:

No remission in 60% of those with childhood-onset asthma - A population-based cohort followed from 8 to 28 years of age. Linnéa Almqvist,Martin Andersson,Helena Backman,Eva Rönmark,Linnéa Hedman. Respiratory Medicine Available online 28 February 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמיסיה באסתמה,  אסתמה,  סנסיטיזציה,  אלרגיה,  תגובתיות יתר של דרכי האוויר,  The Way To Remission In Severe Asthma