מחקרים

נצפתה יעילות בעקבות טיפול דה-סנסיטיזציה לשיעול כרוני

טיפול חדש לשיעול כרוני עמיד, המתבסס על אירוסול של קפסאיצין, הראה יעילות טובה אשר התעלתה על הטיפולים התרופתיים וההתנהגותיים הזמינים כיום

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMC Pulmonary Medicine', מטרת החוקרים הייתה לאסוף נתוני יעילות חלוציים על טיפול חדשני לשיעול כרוני עמיד (RCC: refractory chronic cough), המכונה טיפול דה-סנסיטיזציה לשיעול (CDT: cough desensitization treatment).

החוקרים ערכו מחקר עוקבה מקביל, אקראי, ומבוקר דמה, במסגרתו 21 מבוגרים עם RCC הוקצו אקראית ל-12 מפגשים של CDT (מינונים הולכים וגדלים של קפסאיצין באירוסול תוך דיכוי התנהגותי של השיעול; n = 11) או טיפול דמה (חשיפה חוזרת לאירוסול של סליין; n = 9). התוצא הראשוני של המחקר נמדד באמצעות ה-The Leicester Cough Questionnaireי(LCQ). התוצאים השניוניים כללו את חומרת השיעול כפי שהיא הוצגה בסולם אנלוגי ויזואלי, וכן בדיקת גירוי לשיעול (למדידת רגישות רפלקס השיעול) החוקרים השתמשו ברגרסיה ליניארית של השפעות מעורבות ו-follow-up contrasts לצורך אנליזת הנתונים.

מתוצאות המחקר עולה כי כלל המדדים שנבדקו נטו לטובת ה-CDT. למעט משתתף דמה אחד, אשר ציוני ה-LCQ הבסיסיים שלו נחשבו כלא אמינים, השינוי הממוצע ב-LCQ במהלך 3 השבועות לאחר הטיפול היה 6.35 ו-2.17 בקבוצות ה-CDT והדמה, בהתאמה. כמו כן, נמצאו עדויות בינוניות עד חזקות לכך שבקבוצת ה-CDT היה שיפור גדול יותר בציון ה-LCQ הכולל (p = .058) ובציוני ה-LCQ מבחינה פסיכולוגית (p = .026) ומבחינה פיזית (p = .045). בנוסף, נמצאו עדויות חזקות להפחתה גדולה יותר בדחף לשיעול במהלך ה-CCT בקבוצת ה-CDTי(p = .037) ושוליות להפחתה ברגישות לרפלקס השיעול מקפסאיצין (p = .094). כמו כן, נצפו עדויות חלשות בנוגע לירידה גדולה יותר בחומרת השיעול בקבוצת ה-CDTי(p = .103).

החוקרים מסכמים כי על אף מגבלת המחקר הטמונה בגודל המדגם הקטן, הנתונים מספקים ראיות נוספות התומכות במחקר נוסף על CDT.יCDT הביא לשינוי גדול יותר במדד היעילות העיקרי (LCQ) בהשוואה לטיפולים התרופתיים וההתנהגותיים שנמצאים כיום בספרות.

מקור:

Slovarp, L.J., Reynolds, J.E., Tolbert, S. et al. Cough desensitization treatment for patients with refractory chronic cough: results of a second pilot randomized control trial. BMC Pulm Med 23, 148 (2023). https://doi.org/10.1186/s12890-023-02423-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  שיעול כרוני,  דהסנסטיזציה,  קפסאיצין
תגובות