מחקרים

השוואת היעילות של אומליזומאב, מפוליזומאב ודופילומאב לטיפול באסתמה - מחקר אמולציה

בחולים עם אסתמה בינונית-חמורה, ספירות אאוזינופילים גבוהות ורמות גבוהות של IgE, דופילומאב מובילה להפחתה גדולה יותר בשיעור התקפים שנתי ושיפור גדול יותר ב-FEV1 לעומת אומליזומאב ומפוליזומאב

ישנה חשיבות להשוואת היעילות של נוגדנים חד-שבטיים שונים לטיפול באסתמה על מנת לשפר את הטיפול במחלה זו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת The Journal of Allergy and Clinical Immunology חוקרים יצרו אמולציה (emulation) של מחקר ה-RCT אשר השווה את היעילות של אומליזומאב, מפוליזומאב, ודופילומאב בחולים עם אסתמה בינונית-חמורה.

לצורך המחקר בוצע שימוש במסד נתונים גדול מארצות הברית. המשתתפים היו חולים בני 18 שנים ומעלה עם רמות IgE הנעות בין 30-700 יחידות בינלאומיות למ"ל וספירת אאוזינופילים של 150 תאים ומעלה למיליליטר. התוצאים שנבדקו כללו היארעות של התקפי אסתמה ושינוי ב-FEV1 על פני 12 חודשים.

במחקר הוכללו 68 מטופלים שקיבלו דופילומאב, 68 משתתפים שקיבלו אומליזומאב ו-65 משתתפים שקיבלו מפוליזומאב. תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך 12 חודשי מעקב, שיעור ההתקפים לכל שנת-חולה (person-year) בקבוצת הדופילומאב עמד על 0.46 לעומת 0.93 בקבוצת האומליזומאב ו-1.32 בקבוצת המפוליזומאב. יחס השיעורים המתוקנן להתקפי אסתמה עמד על 0.38 בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת המפוליזומאב ו-0.54 בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת האומליזומאב. בנוסף לשיעור ההתקפים המופחת בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצות הטיפול האחרות, גם בהיבט תפקודי ריאות דופילומאב הדגימה תוצאים טובים יותר מהטיפולים האחרים. השיפור ב-FEV1 בתום 12 חודשים היה גבוה ב-175 מ"ל בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת המפוליזומאב וב-167 מ"ל לעומת קבוצת האומליזומאב. שיפור זה היה גבוה מספרית ללא מובהקות סטטיסטית.

תוצאות המחקר מדגימות כי בחולים עם אסתמה ורמות אאוזינופילים גבוהות, דופילומאב מובילה להפחתה גדולה יותר בשיעור התקפים ושיפור גדול יותר ב-FEV1 לעומת אומליזומאב ומפוליזומאב.

המאמר בחסות חברת סאנופי

מקור:

Akenroye AT, Segal JB, Zhou G, Foer D, Li L, Alexander GC, Keet CA, Jackson JW. Comparative effectiveness of omalizumab, mepolizumab, and dupilumab in asthma: A target trial emulation. J Allergy Clin Immunol. 2023 May;151(5):1269-1276. doi: 10.1016/j.jaci.2023.01.020. Epub 2023 Feb 3. PMID: 36740144; PMCID: PMC10164684.

MAT-IL-2300292

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  דופילומאב,  תפקודי ריאות,  FEV1,  התלקחויות