מחקרים

חולי COPD החיים בגובה רב נמצאים בסיכון מוגבר ליתר לחץ דם ריאתי

בהשוואה לחולי COPD החיים בגובה נמוך, אלו החיים באזורים גבוהים נמצאו כבעלי סיכון מוגבר ליתר לחץ דם ריאתי. בנוסף, עלייה בבילירובין הישיר נקשרה גם כן עם סיכון מוגבר ליתר לחץ דם ריאתי

יתר לחץ דם ריאתי (PH) הוא סיבוך שכיח יחסית בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), ונקשר באופן הדוק לפרוגנוזה גרועה. עם זאת, קיים ידע מועט בנוגע לגורמים המנבאים של PH בחולי COPD, במיוחד בנוגע לאוכלוסיות המתגוררות בגובה רב (HA: high altitude).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMC Pulmonary Medicine', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההבדלים במאפיינים הקליניים ובגורמים המנבאים של חולי COPD/COPD עם PHי(COPD-PH) החיים בגובה נמוך (LA,י600 מטרים) וגבוה (HA,י2,200 מטרים).

החוקרים ערכו מחקר חתך של 228 חולי COPD אשר אושפזו במחלקה הנשימתית ב-Qinghai People's Hospitalי(N=113) וב-West China Hospital of Sichuan Universityי(N=115) בסין בתקופה בין מרץ 2019 ליוני 2021. PH הוגדר כלחץ סיסטולי ריאתי (PASP) > 36 מילימטר כספית כפי שנמדד ב-transthoracic echocardiographyי(TTE).

שיעור ה-PH בחולי COPD שחיו ב-HA היה גבוה מזה של חולים החיים ב-LA (60.2% לעומת 31.3%). חולי COPD-PH מ-HA הראו שונות מובהקת במאפיינים הבסיסיים, בבדיקות המעבדה ובבדיקת תפקודי הריאות. אנליזת רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים הצביעה על כך שהמנבאים של PH בחולי COPD היו שונים בין קבוצות ה-HA וה-LA.

לסיכום, נמצא כי בקרוב חולי COPD שחיו ב-HA היה שיעור גבוה יותר של PH מאשר בחולים שחיים ב-LA. כמו כן, נמצא כי בחולים המתגוררים ב-LA, עלייה ב-B-type natriuretic peptideי(BNP) ובבילירובין הישיר היו מנבאים ל-PH. לעומת זאת, בחולים החיים ב-HA, בילירובין ישיר מוגבר נמצא כגורם מנבא ל-PH.

מקור:

Wang, L., Wang, F., Tuo, Y. et al. Clinical characteristics and predictors of pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease at different altitudes. BMC Pulm Med 23, 127 (2023). https://doi.org/10.1186/s12890-023-02405-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  יתר לחץ דם ריאתי,  גבהים,  בילירובין
תגובות