מחקרים

ההשפעה של דופילומאב על התלקחויות ותפקודי ריאות במקרים של אסתמה

טיפול עם דופילומאב משפר תפקודי ריאות ומפחית התלקחויות ללא קשר לסטטוס התלקחויות קודם

קשיי נשימה, אסתמה במבוגרים (צילום: אילוסטרציה)

התקלחויות קודמות של אסתמה נמצאו כקשורות לירידה בתפקודי ריאות וסיכון מוגבר להתלקחויות נוספות בעתיד. כמו כן, דופילומאב, נוגדן חד-שבטי הומני, חוסם את IL-4 ו-IL-13 המהווים גורמי מפתח בהתפתחות של דלקת מסוג II. לכן, במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת The Journal of Allergy and Clinical Immunology ניסו החוקרים לבחון את הקשר שבין התלקחויות קודמות ותפקודי ריאות של מטופלים עם אסתמה מסוג II בדרגה בינונית עד חמורה (רמת אאוזינופילים בדם של 150 תאים למיקרוליטר או יותר, או פרקציית חנקן חמצני ננשף של לפחות 25 חלקיקים למיליארד בזמן המחקר המקורי) ממחקר ה-QUEST (NCT02414854) שלאחר מכן נכללו במחקר ה-TRAVERSE (NCT02134028).

במסגרת המחקר, מטופלים שהשתתפו במחקר ה-QUEST המשיכו למחקר ה-TRAVERSE עד 96 שבועות (טיפול עם 300 מ״ג דופילומאב אחת לשבועיים בזרוע הטיפול של דופילומאב ואז דופילומאב), ואילו מטופלים שקיבלו אינבו במחקר ה-QUEST התחילו טיפול עם דופילומאב בעת כניסתם למחקר ה-TRAVERSE (זרוע האינבו ואז דופילומאב). תוצאי המחקר כללו שיעור התלקחויות שנתי ושינוי מאז התחלת המחקר המקורי באחוז ה-FEV1 המנובא לפני מתן מרחיבי סמפונות בקרב מטופלים שבמחקר ה-QUEST הוגדרו ככאלה ללא התלקחויות ומטופלים עם התלקחויות (לפחות התלקחות אחת).

במחקר ה-QUEST, הראו תוצאות המחקר כי טיפול עם דופילומאב הביא לירידה מובהקת בשיעור ההתלקחויות השנתי וכן לשיפור בתפקודי הריאות. תוצאות מחקר ה-TRAVERSE הדגימו כי לאחר טיפול עם דופילומאב הודגמה ירידה נוספת של שיעור ההתלקחויות השנית בקבוצת המטופלים עם התלקחויות (0.78 ו-0.56 בזרוע הדופילומאב ואז דופילומאב ובזרוע האינבו ואז דופילומאב, בהתאמה), וכן נרשמה אחזקה של שיעור התלקחויות נמוך (0.11 ו-0.17, בהתאמה) בקרב קבוצת המטופלים שלא חוו התקלחויות. עוד נמצא כי טיפול עם דופילומאב שימר את תפקודי הריאות במהלך מחקר ה-TRAVERSE. בתחילת מחקר ה-TRAVERSE היה אחוז ה-FEV1 המנובא הממוצע 65.0 (ס״ת -17.3) ו-73.3 (ס״ת – 15.8) בזרוע הדופילומאב ואז דופילומאב, במטופלים עם וללא התלקחות, בהתאמה. בזרוע האינבו ואז דופילומאב היה אחוז ה-FEV1 המנובא 60.5 (ס״ת – 16.0) ו-68.0 (ס״ת – 16.0) במטופלים עם וללא התלקחויות, בהתאמה. עד שבוע 96 למחקר, נמצא כי טיפול עם דופילומאב הביא לשיפור באחוז ה-FEV1 המנובא ל-67.2 (ס״ת – 17.1) ו-72.8 (ס״ת – 16.2) בזרוע הדופילומאב ואז דופילומאב, ובזרוע האינבו ואז דופילומאב ל-70.8 (ס״ת – 15.2) ו-71.4 (ס״ת – 17.3), בהתאמה.

ממצאי המחקר מראים כי טיפול עם דופילומאב מביא להפחתה מובהקת בשיעור ההתלקחויות השנתי של אסתמה ולשיפור בתפקודי הריאות בזרוע האינבו ואז דופילומאב, וכן לשימור השיפורים בזרוע הדופילומאב ואז דופילומאב, זאת ללא קשר לסטטוס ההתלקחויות.

מקור:

Dupilumab Reduces Exacerbations And Improves Lung Function Regardless Of Prior Asthma Exacerbation Status: LIBERTY ASTHMA TRAVERSE Open-Label Extension Study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. February 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  דופילומאב,  תפקודי ריאות,  התלקחויות,  דלקת טייפ 2 באסתמה
תגובות