מחקרים

היעילות ובטיחות של דופילומאב במטופלים עם אסתמה חמורה

הוספת טיפול עם דופילומאב מביאה לשיפור בתוצאים רבים באסתמה חמורה

28.12.2022, 11:28

דופילומאב כטיפול נוסף עבור אסתמה חמורה שאיננה בשליטה כבר הודגם כטיפול יעיל ובטוח בניסויים קליניים פאזה 3. עם זאת, מידע קליני אודות היעילות והבטיחות של דופילומאב בתנאי העולם האמיתי מוגבל מאוד. לכן, במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Respiratory Medicine ניסו החוקרים להדגים את הבטיחות והיעילות של דופילומאב כטיפול נוסף עבור אסתמה חמורה בעוקבה של העולם האמיתי.

במסגרת המחקר הוגדר התוצא הראשי כשיעור ההתלקחויות השנתי. תוצאים משניים כללו תלות בטיפול אחזקתי של סטרואידים פומיים, שאלון ה-ACQ-5, ערכי ה-FEV1, שאלון איכות חיים ותדירות הדיווח על תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול.

במחקר נכללו 148 מטופלים. תוצאות המחקר הראו כי שיעור ההתלקחויות השנתי (טווח בין רבעוני) ירד מ-4.00 (2.00-5.00) בתחילת המחקר ועד 1.00 (0.00-2.00) לאחר 12 חודשים טיפול (p<0.001). מעבר לכך, נמצא כי התלות בקורטיקוסטרואידים פומיים ירדה מ-39.9% מהמטופלים ל-20.3% מהמטופלים לאחר 6 חודשים ול-14.9% מהמטופלים לאחר 12 חודשים (p<0.001). עוד נמצא כי תחת טיפול עם דופילומאב השתפר חציון הציון של שאלון ה-ACQ מ-3.00 (2.00-3.80) ב בתחילת המחקר ל-1.80 (0.60-2.95) לאחר 6 חודשים ול-1.40 (0.20-2.60) לאחר 12 חודשים (p<0.001). עוד נרשם שיפור בחציון ה-FEV1 מ-2.21 (1.58-2.85) בתחילת המחקר ל-2.50 (2.00-3.06) לאחר 6 חודשי טיפול ול-2.51 (1.88-3.04) לאחר 12 חודשים (p<0.001). ממצא מעניין הראה כי התוצאים השתפרו הכי הרבה בתתי-קבוצות עם רמות אאוזינופילים גבוהות (300 תאים למיקרוליטר) או פרקציית חנקן ננשף (50 חלקיקים למיליארד) בתחילת המחקר. תופעות לוואי דווחו ב-45.3% (67/148) מהמטופלים כאשר הדיווח השכיח ביותר היה כאב ראש.

ממחקר זה עולה כי הוספת טיפול עם דופילומאב לאסתמה חמורה קשורה לשיפורים מובהקים בשיעורי ההחמרה, בתלות בסטרואידים פומיים, בשליטה באסתמה, תפקודי הריאה ואיכות החיים. תוצאות המחקר עומדות בקנה אחד עם אלה שעלו מניסויים קליניים פאזה 3.

מקור:

Thelen JC, van Zelst CM, van Brummelen SE, Rauh S, In 't Veen JCCM, Kappen JH, Braunstahl GJ. Efficacy and safety of dupilumab as add-on therapy for patients with severe asthma: A real-world Dutch cohort study. Respir Med. 2023 Jan;206:107058. doi: 10.1016/j.rmed.2022.107058. Epub 2022 Nov 26. PMID: 36462399.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  דופילומאב,  אסתמה,  סטרואידים
תגובות