מחקרים

היעילות של דופילומאב במטופלים עם אסתמה בינונית עד חמורה

ניתוח המשך של RCT מדגים יעילות של דופילומאב בהפיכת חסימה עיקשת בזרימת אוויר באסתמה

אסתמה (צילום: שאטרסטוק)

בניסוי פאזה 3 LIBERTY ASTHMA QUEST שארך 52 שבועות ובו נכללו מטופלים מגיל 12 ומעלה עם אסתמה בינונית עד חמורה שאיננה בשליטה, הודגמו היעילות והבטיחות של טיפול עם דופילומאב 200 מ״ג או 300 מ״ג אחת לשבועיים לעומת טיפול עם אינבו. מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Annals of Allergy, Asthma & Immunology הייתה להעריך האם טיפול עם דופילומאב יכול לשפר תוצאים קליניים של מטופלים מניסוי ה-QUEST הסובלים מחסימה עיקשת בזרימת אוויר המוגדרת כיחס FEV1/FVC הקטן מ-0.7 לאחר מתן מרחיבי סמפונות בזמן הבסיס.

במסגרת המחקר תוצאים סופיים כללו שיעור שנתי של התלקחויות חמורות, יחס בין FEV1 לפני ואחרי מתן מרחיבי סמפונות לאורך זמן, השגת הפיכה של החסימה העיקשת בדרכי האוויר ואיכות חיים. את היעילות העריכו החוקרים במטופלים עם וללא חסימה עיקשת בזרימת אוויר בזמן הבסיס לפי תת-אוכלוסיות עם לפחות 150 תאים אאוזינופילים למיקרוליטר או פרקציית חנקן חמצני ננשף של לפחות 25 חלקיקים למיליארד, או לחלופין לפחות 300 תאים אאוזינופילים למיקרוליטר ופרקציית חנקן חמצני ננ; של לפחות 25 חלקיקים למיליארד.

מתוך 1,902 מטופלים אשר נכללו בניסוי ה-QUEST, נמצא כי 1,039 (55%) סבלו מחסימה עיקשת בזרימת אוויר בזמן הבסיס. תוצאות המחקר הראו כי טיפול עם דופילומאב הביא לשיפור מהיר ומובהק בהשוואה לאינבו בתפקודי הריאות בקרב מטופלים עם חסימה עיקשת בזרימת אוויר וסמנים מוגברים של דלקת מסוג II בזמן הבסיס. כמו כן, מצאו החוקרים כי טיפול עם דופילומאב הביא לשיפור ההסתברות להפיכת חסימה בזרימת האוויר (יחס סיכונים בהשוואה לאינבו – 1.616, רב״ס 95% - 1.272-2.052; יחס סיכונים – 1.813, רב״ס 95% - 1.291-2.546; p<0.001 עבור שניהם). בנוסף, נמצא כי טיפול עם דופילומאב הפחית באופן מובהק את שיעור ההתלקחויות החמורות ב-69% (סיכון יחסי – 0.411, רב״ס 95% - 0.327-0.516; p<0.0001) וב-75% (סיכון יחסי – 0.252, רב״ס 95% - 0.178-0.356, p<0.0001) במטופלים עם לפחות 150 תאים אאוזינופילים למיקרוליטר או פרקציית חנקן חמצני ננשף של לפחות 25 חלקיקים למיליארד ובמטופלים עם לפחות 300 תאים אאוזינופילים למיקרוליטר ופרקציית חנקן חמצני ננשף של לפחות 25 חלקיקים למיליארד, בהתאמה. בקרב מטופלים מקבוצות ללא חסימה עיקשת בזרימת האוויר נרשמו תוצאות דומות.

ממחקר זה עולה כי במטופלים עם אסתמה בינונית עד חמורה שאיננה בשליטה, טיפול עם דופילומאב יכול לסייע להפוך חסימה עיקשת בזרימת אוויר ולהביא לשיפור בתוצאים קליניים באוכלוסייה זו.

מקור:  

Efficacy of Dupilumab in Patients with Moderate-to-Severe Asthma and Persistent Airflow Obstruction. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2 November 2022 https://doi.org/10.1016/j.anai.2022.10.018

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  אסתמה,  אאוזינופיליה,  חסימה בדרכי האוויר
תגובות