מחקרים

יעילות הטיפול המשולש עם BGF ל-COPD

טיפול משולש עם BGF בחולי COPD הוביל לשיפור של מספר מדדים, ביניהם התלקחויות, תסמיני המחלה ואיכות החיים, והתעלה על התוצאים של הטיפול הכפול עם GFF

02.11.2022, 15:00

במחקר פאזה III ETHOS אשר פורסם בעבר נמצא כי טיפול משולש עם budesonide/ glycopyrronium/ formoterol fumarate dihydrate (BGF) בשתי מנות של סטרואידים בשאיפה (ICS) הפחית את שיעור ההתלקחויות החמורות/בינונית, ושיפר את התסמינים, את איכות החיים הקשורה לבריאות (HRQoL) ואת תפקודי הריאות של המטופלים, לעומת טיפול כפול עם glycopyrronium/ formoterol fumarate dihydrate (GFF) או budesonide/ formoterol fumarate dihydrate (BFF) בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) בינונית עד חמורה.

כעת, במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Respiratory Medicine', החוקרים בדקו האם התועלת שנצפתה עבור הטיפול עם BGF לעומת GFF נבעה בעקבות טיפול עם ICS לפני ההקצאה האקראית ל-GFF.

ETHOS היה מחקר אקראי, כפול סמיות, רב-מרכזי ובקבוצת מקבילות אשר ארך 52 שבועות. המחקר נערך על חולי COPD סימפטומטיים, אשר עברו לכל הפחות התלקחות אחת בדרגה בינונית/חמורה בשנה הקודמת. החולים קיבלו טיפול עם BGF במינון 320/14.4/10 מיקרוגרם, BGF במינון 160/14.4/10 מיקרוגרם, GFF במינון 14.4/10 מיקרוגרם, או BFF במינון 320/10 מיקרוגרם פעמיים ביום, אשר ניתן באמצעות משאף ™Aerosphere. באנליזות של תתי-הקבוצות, היעילות והבטיחות הוערכו בקרב חולים ללא קשר לטיפול קודם עם ICS ב-30 הימים שלפני כניסתם למחקר.

אוכלוסיית הכוונה לטפל לאחר השינוי כללה 8,509 מטופלים בסך הכל (עם שימוש קודם של ICS,יn = 6810 [80%]; ללא שימוש קודם n = 1699 [20%]). שיעור ההתלקחויות הבינונית/חמורות הופחת ב-24% וב-23% במטופלים עם וללא שימוש קודם ב-ICS, בהתאמה, תחת טיפול עם BGF 320 לעומת GFF. היתרונות הטיפוליים של של BGFי320 לעומת GFF היו דומים בחולים עם וללא שימוש קודם ב-ICS, ונצפו לאורך תוצאים אחרים הקשורים להתלקחויות, תסמינים, HRQoL, תפקודי ריאות ובטיחות הטיפול. נצפו מגמות דומות BGF 160 לעומת GFF.

לסיכום, בעקבות הטיפול המשולש עם BGF לעומת GFF נצפו יתרונות טיפוליים בנוגע להתלקחויות, תסמינים, HRQoL ותפקודי הריאות. היתרונות שנצפו היו ללא קשר לשימוש קודם ב-ICS במהלך 30 הימים שלפני הכניסה למחקר.

מקור:

Singh, D., Rabe, K. F., Martinez, F. J., Krüll, M., Jenkins, M., Patel, M., & Dorinsky, P. (2022). Relationship between prior inhaled corticosteroid use and benefits ofbudesonide/ glycopyrronium/ formoterol fumarate dihydrate on exacerbations, symptoms, health-related quality of life, and lung function in patients with chronic obstructive pulmonary disease: Analyses from the ETHOS study. Respiratory medicine, 197, 106857. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2022.106857

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  טיפול משולש,  התלקחות COPD,  תפקודי ריאות,  סטרואידים
תגובות