מחקרים

האם מעבר מטיפול משולש הניתן ביותר ממשאף אחד לטרלג'י אליפטה מפחית את שיעור ההחמרות בחולי COPD?

ממצאים ממחקר עולם אמיתי בבריטניה מדגימים כי שיעור ההחמרות הבינוניות והקשות פחת באופן מובהק לאחר החלפת הטיפול לטרלג'י אליפטה

מחקרי עולם אמיתי בעבר הדגימו, כי בחולי COPD, מעבר מטיפול משולש עם שלושה משאפים (multi-inhaler triple therapy-MITT) לטיפול משולש במשאף בודד (single inhale triple therapy-SITT) משפר את ההיענות לטיפול. בנוסף, הודגם במחקר ה-INTREPID, כי מעבר מ-MITT ל-SITT המכיל fluticasone furoate/ umeclidinium/ vilanterol (טרלג'י) מוביל לשיפור בתפקודי ריאות, ושיפור באיכות חיים לפי שאלון CAT בחולי COPD. יחד עם זאת, ישנו מיעוט מחקרים אשר בדקו את ההשפעה של החלפת הטיפול על ההחמרות של COPD.

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכנס ה-European Respiratory Society ERS חוקרים בחנו את ההשפעה של החלפת טיפול מ-MITT לטרלג'י על שיעור החמרות של COPD בתנאי "עולם אמיתי" בבריטניה.

מחקר רטרוספקטיבי שכלל מטופלים בני 35 שנים ומעלה עם אבחנה של COPD ומרשם אחד או יותר למשאף טרלג'י, אשר עישנו בעבר או בהווה. המרשם לטרלג'י ניתן לאחר שהשתמשו ב-MITT.י2,675 מטופלים נכללו במחקר, מתוכם 1,352 ממשתפים ללא החמרות של COPD לפני המעבר לטרלג'י ו-1,323 עם לפחות החמרה אחת בשנה לפני תחילת השימוש בטרלג'י.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר המעבר לטרלג'י שיעור ההחמרות של COPD פחת באופן מובהק. 20% פחות החמרות בינוניות-קשות (95%iCl: 0.74, 0.87; p<0.0001), 21% פחות החמרות בינוניות (95%iCI: 0.72, 0.88; p<0.0001)י18% פחות החמרות קשות (95%iCI: 0.72, 0.93; p=0.0023).

בנוסף, שיעור המטופלים עם לפחות החמרה אחת בינונית-קשה ירד מ-36% ל-29.1% (p<0.0001). שיעור המטופלים עם לפחות החמרה אחת בינונית ירד מ-24.4ֵ% ל-20.1% (p<0.0001) ושיעור המטופלים עם לפחות החמרה אחת קשה ירד מ-15.1% ל-11.8% (p<0.0001). גם נתון זה מעיד על היתרון של טרלג'י בהפחתת החמרות לעומת MITT.

תוצאות המחקר מצביעות כי בנוסף לשיפור שנצפה במחקר ה-INTREPID בתפקודי ריאות ואיכות חיים כאשר למטופלים בעולם האמיתי עם COPD החליפו טיפול מ-MITT לטרלג'י, החלפת טיפול לטרלג'י מטיפול משולש ביותר ממשאף אחד מובילה גם להפחתה מובהקת בשיעור ההחמרות בינוניות וקשות.

מקורות:

1. Zhang S, et al. Int J COPD 2020;15:417–438.

2. Halpin DMG, et al. ERJ Open Res 2021;7:00950-2020.

3. Reduced exacerbations following switch from multiple-inhaler to once-daily single-inhaler triple therapy in COPD patients in a real-world primary care setting in England Rothnie K, Wood R, Czira A, Banks V, Camidge L, Massey O, Seif M, Compton C, Sharma R, Ismaila A

נושאים קשורים:  מחקרים,  משאף משולש,  טרלג'י,  COPD