מחקרים

גורמים הנקשרים עם הישנות של חזה אוויר ספונטני

במחקר שנערך בספרד נמצא כי הישנויות של חזה אוויר ספונטני נקשרו עם נוכחות בועות ריאתיות, כשלון של התערבות פעילה בטיפול, ורמות נמוכות של המוגלובין וכדוריות דם לבנות

26.10.2022, 15:44

קביעת הסיכון להישנות של חזה אוויר ספונטני ראשוני היא משימה מאתגרת. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Pulmonology', מטרת החוקרים הייתה לפתח מודל הערכת סיכונים על מנת לחזות את ההסתברות להישנות בחולים עם חזה אוויר ספונטני.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי של כל מקרי חזה האוויר אשר אובחנו במהלך 12 השנים האחרונות בבית חולים בספרד, שם נערך המחקר, בקרב חולים שלא סווגו לקבלת טיפול ניתוחי. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית לצורך הערכת ההסתברות להישנות. בהתבסס על קבוצה של משתנים נבנה מודל חיזוי עם עקומת ה-ROC המתאימה לו, על מנת לקבוע את כוח ההבחנה (discrimination) ואת דיוק האבחון.

בסך הכל נכללו במחקר 253 מטופלים, כאשר 128 מתוכם (50.6%) חוו הישנות (37% במהלך השנה הראשונה). בקרב 25% מהחולים זוהתה הישנות תוך 110 ימים, וחציון הזמן עד להישנות עבור כלל האוכלוסייה היה 1,120 ימים. נוכחותן של בועיות או בועות (blebs/bullae) ריאתיות נמצאה כגורם סיכון להישנות של חזה האוויר (יחס הסיכויים 5.34; רווח בר-סמך של 95%: 2.81-10.23; p=0.000), בעוד שניקוז של החזה הוביל להשפעה מגינה (יחס הסיכויים 0.19; רווח בר-סמך של 95% 0.08-0.40; p=0.000). המשתנים שנכללו במודל הרגרסיה שנבנה היו ספירת ההמוגלובין וכדוריות הדם הלבנות, קבלת טיפול, ונוכחותן של בועיות או בועות, עם כוח הבחנה מתקבל על הדעת לצורך חיזוי ההישנות [שטח מתחת לעקומה=0.778 (רווח בר-סמך של 95% 0.721-0.835)].

החוקרים מסכמים כי שיעור ההישנות הכללי של חזה אוויר ספונטני היה גבוה, ונקשר עם המצאות בועיות או בועות, אי ביצוע התערבות פעילה (נקז חזה), ורמות נמוכות של המוגלובין וכדוריות דם לבנות. עוד מצאו החוקרים כי רק לעיתים רחוקות מתרחשת הישנות לאחר למעלה משלוש שנים מהמאורע הראשון. החוקרים מוסיפים כי לאחר תיקוף המודל, הוא יוכל להיות שימושי לצורך הנחיית החלטות טיפוליות במקרים דומים.

מקור:

Riveiro-Blanco, V., Pou-Álvarez, C., Ferreiro, L., Toubes, M. E., Quiroga-Martínez, J., Suárez-Antelo, J., García-Prim, J. M., Rivo-Vázquez, J. E., Castro-Calvo, R., González-Barcala, F. J., Gude, F., & Valdés, L. (2022). Recurrence of primary spontaneous pneumothorax: Associated factors. Pulmonology, 28(4), 276–283. https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.06.003

נושאים קשורים:  מחקרים,  חזה אוויר,  נקז,  כדוריות דם לבנות,  המוגלובין
תגובות