• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

ההשפעה של ריגוש אטופי מוקדם על התפתחות תסמיני אסתמה

אקזמה מוקדמת היא גורם סיכון מובהק לתסמיני אסתמה בילדות

פרה-דיספוזיציה גנטית אישית וגורמים סביבתיים בחיים המוקדמים חשובים בהתפתחות של אסתמה בילדות. במחקר זה ניסו החוקרים לבחון האם ריגושים על ידי ביצים, חלב וקרדית בגילאי 0-2 מהווים גורמי סיכון לתסמיני אסתמה בגילאי 9-11.

במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת World Journal of Pediatrics נכללו 210 ילדים עם צפצופים אשר להם IgE ספציפי מהשנים 2010-2012. את המטופלים חילקו החוקרים לפי מטופלים לא אטופיים (קבוצה 1, 157 מטופלים) ומטופלים אטופיים (קבוצות 2-7, 53 מטופלים אשר מתוכם 5 מטופלים היו גם בקבוצה 4 וגם בקבוצה 5) בהתבסס על הריגושים. לאחר מכן, באמצעות שימוש בשאלון ה-International Study of Asthma and Allergy in Childhood, סקרו החוקרים צפצוף נוכחי (שאלה שנייה), צפצוף בעת פעילות גופנית (שאלה שביעית) ושיעול יבש (שאלה שמינית). כמו כן, תיעדו החוקרים אלרגיות של הורים, אקזמה בגילאי 0-2, אחוז אאוזינופילים נוכחי ורמות כוללות של IgE.

תוצאות המחקר הראו כי אקזמה הייתה גורם סיכון חשוב (צפצוף נוכחי – יחסי סיכויים – 2.83, רב״ס 95% - 1.54-5.23, p<0.001; צפצוף בעת פעילות גופנית – יחס סיכויים – 2.71, רב״ס 95% - 1.33-5.54, p=0.006; שיעול יבש – יחס סיכויים – 3.03, רב״ס 95% - 1.47-6.25, p=0.003) להופעת תסמיני אסתמה. לעומת זאת, נמצא כי היעדר ריגוש אטופי בגילאי 0-2 היה גורם מגן מובהק לתסמיני אסתמה בגילאי 9-11 (צפצוף נוכחי – יחסי סיכויים – 0.32, רב״ס 95% - 0.15-0.70, p=0.004; צפצוף בעת פעילות גופנית – יחס סיכויים – 0.21, רב״ס 95% - 0.10-0.44, p<0.001; שיעול יבש – יחס סיכויים – 0.25, רב״ס 95% - 0.10-0.59, p=0.002).

ממחקר זה עולה כי אקזמה מוקדמת היא גורם סיכון משמעותי להתפתות תסמיני אסתמה בגילאי 9-11, ולעומת זאת היעדר ריגושים אלרגיים בגילאי 0-2 הוא גורם מגן חשוב מפני תסמינים אלה.

מקור:

Akar H. et al. World Journal of Pediatrics (2022) https://doi.org/10.1007/s12519-022-00579-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  אסתמה,  אטופיה,  אקזמה,  ריגוש
תגובות