• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

סיווג פנוטיפים של אסתמה בינונית עד קשה

ישנם חמישה פנוטיפים לסיווג אסתמה בינונית עד חמורה

אסתמה היא מחלה הטרוגנית, וסיווג פנוטיפים של המחלה יכול להקל על ההבנה של הפתוגנזה ולהכווין טיפול הולם למחלה. במחקר לאומי זה ניסו בחוקרים לסווג לפי פנוטיפים את המטופלים הסובלים מאסתמה ביפן ולזהות סמנים ביולוגיים פוטנציאליים לסיווג אותם פנוטיפים.

במסגרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Allergology International גייסו החוקרים 1,295 מבוגרים עם אסתמה מ-27 בתי חולים לאומיים ביפן, ואותם חילקו לפי שלבי GINAי4 ו-5 או GINAי1,2 ו-3 עבור טיפול. מידע קליני ושאלונים נאספו מאותם משתתפים, ובקרב קבוצת המטופלים בשלבי GINAי4 ו-5 נמדדו גם רמות סמנים ביולוגיים בדם. לאחר מכן, באמצעות שימוש בשיטת הקיבוץ ההיררכית עם שונות מינימלית של Ward וניתוח עצים ביצעו החוקרים סיווג לפנוטיפים. עלי ידי מבחני ANOVA, קרוסקאל-וואליס וכי בריבוע השוו החוקרים את ההבדל בין המקבצים.

תוצאות המחקר הראו כי זוהו 5 מקבצים שונים. מקבץ אחד היה מורכב על ידי גיל הופעה מאוחר, אנשים מבוגרים ופחות אטופיה. מקבץ שני כלל גיל הופעה מאוחר, גיל מבוגר, אסתמה אאוזינופילית ו-FEV1 נמוך. מקבץ שלישי כלל גיל הופעה מוקדם, משך מחלה ארוך יותר, אטופיה ושליטה גרועה במחלה. מקבץ רביעי כלל הופעה מוקדמת של המחלה, גיל צעיר, דומיננטיות נקבית ואטופיה. מקבץ חמישי כלל דומיננטיות נקבית, שילוב של T1/T2 והוא היה החמור ביותר. עוד נמצא כי גיל הופעת המחלה, משך המחלה, רמת אאוזינופילים ונויטרופילים בדם, שאלון שליטה באסתמה Sum 6, מספר השולטים, FEV1,יBMI ויתר לחץ דם היו המשתנים שנמצאו כמסווגי פנוטים על ידי ניתוח עצים אשר הקצו 79.5% למקבץ המתאים להם. כמו כן, בקרב הציטוקינים שנמדדו, נמצא כי IL-1RA, YKL40/CHI3LI, IP-10/CXCL10, RANTES/CCL5 ו-TIMP-1 היו סמנים ביולוגיים שסייעו לסיווג הפנוטיפים בשלבי GINA 4 ו-5.

מחקר זה מציג 5 פנוטיפים שונים אשר זוהו באסתמה בינונית עד חמורה אשר יכולים להיות מסווגים על ידי מידע קליני ומשתנים מולקולריים.

מקור:

Suzukawa M. et al. Allergology International (2022) https://doi.org/10.1016/j.alit.2022.06.002

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  אסתמה,  פנוטיפ
תגובות