• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים-Covid-19

ARDS על רקע קורונה והקשר למיקרוביוטה הריאתית

חולי קורונה עם ARDS שאינה עוברת רזולוציה התאפיינו עם עול חיידקי ופטרייתי רב יותר בהרכב המיקרוביוטה הריאתית

המיקרוביוטה החיידקית אשר מצויה בריאות נמצאה כבעלת קורלציה עם מצב דלקתי בריאה (lung inflammation) ועם תסמונת מצוקת הנשימה החדה (ARDS). בנוסף, במקרים חמורים של מחלת הקורונה, נוצר שינוי של המיקרוביוטה. על אף הנאמר, עדיין לא ברור הקשר בין המיקרוביוטה הריאתית (כולל פטריות) ורזולוציה של ARDS בקרב חולי קורונה.

בבסיסו של מחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', הנחת החוקרים הייתה כי עול חיידקי ופטרייתי מוגבר בריאות נקשר עם ARDS שאינה עוברת רזולוציה, ועם תמותה, בקרב חולי קורונה. מטרת מחקרם הייתה לקבוע את הקשר בין המיקרוביוטה הריאתית ובין תוצאים קליניים של ARDS הקשורה למחלת הקורונה.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי, אשר כלל חולי קורונה מונשמים מלאכותית. כלל המטופלים אובחנו עם ARDS, ועברו ברונכוסקופיה עם שטיפה ברונכואלוואולרית (BAL: bronchoalveolar lavage). נעשה פרופיל של המיקרוביוטה הריאתית באמצעות ריצוף 16S rRNA ו-qPCR עם התמקדות בגני ה-rRNA 16S ו-18S. מאפיינים עיקריים של המיקרוביוטה הריאתית (עול חיידקי ופטרייתי, α-diversity, community composition) שימשו כמנבאים.

התוצא הראשוני של המחקר היה אקסטובציה מוצלחת שהוגדרה ככזו 60 ימים לאחר האינטובציה. החוקרים השתמשו במודל רגרסיית סיכון מתחרה, כאשר תמותה מהווה את הסיכון המתחרה.

אנליזת המחקר כללה דגימות BAL של 114 חולי קורונה שונים. מטופלים עם עלייה בעול החיידקי והפטרייתי בריאות היו בעלי סיכוי מופחת לאקסטובציה (יחס סיכונים תת-חלוקתי 0.64 [CI 95% 0.42-0.97], p=0.034 ו-0.59 [CI 95% 0.42-0.83], p=0.0027 על כל עלייה של log10 בעול החיידקי והפטרייתי, בהתאמה), והיו בעלי סיכון מוגבר לתמותה (עול חיידקי p=0.012, עול פטרייתי p=0.0498). הרכב המיקרוביוטה הריאתי נקשר עם אקסטובציה מוצלחת (p=0.0045). ציטוקינים פרו-דלקתיים (לדוגמה tumor necrosis factor-α) נקשרו עם העול החיידקי.

לסיכום, המיקרוביוטה החיידקית והפטרייתית בריאה קשורה ל-ARDS שאינה עוברת רזולוציה בקרב חולי קורונה. המיקרוביוטה מייצגת תורם חשוב להטרוגניות המצויה ב-ARDS על רקע קורונה.

מקור:

Kullberg, R. F. J., de Brabander, J., Boers, L. S., Biemond, J. J., Nossent, E. J., Heunks, L. M. A., Vlaar, A. P. J., Bonta, P. I., van der Poll, T., Duitman, J., Bos, L. D. J., Wiersinga, W. J., & ArtDECO consortium and the Amsterdam UMC COVID-19 Biobank Study Group. (2022). Lung Microbiota of Critically Ill COVID-19 Patients are Associated with Non-Resolving Acute Respiratory Distress Syndrome. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נגיף הקורונה,  מיקרוביוטה בריאות,  הנשמה מלאכותית,  ARDS
תגובות