• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים COVID-19

חולי קורונה נמצאים בסיכון לתמותה מדלקת ריאות הקשורה להנשמה

בהשוואה עם מטופלים מונשמים ללא רקע של קורונה, חולי קורונה נמצאו כבעלי סיכון מוגבר לתמותה מדלקת ריאות הקשורה להנשמה (VAP)

חולי קורונה נמצאים בסיכון מוגבר יותר לדלקת ריאות הקשורה להנשמה (VAP: Ventilator-Associated Pneumonia), לתמותה מיוחסת (Attributable Mortality: שינויים בסיכון התמותה במידה ו-VAP מתרחשת אצל המטופל) ולרכיב מיוחס (Attributable Fraction: שיעור מקרי המוות המיוחסים לחשיפה) של תמותה הקשורה ל-VAP בהשוואה למטופלים ללא קורונה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', נאספו מטופלים בוגרים אשר אושפזו ביחידות לטיפול נמרץ. החוקרים השתמשו ב-REA-REZO surveillance network לצורך חישוב של 3 קבוצות מטופלים: קבוצת ביקורת (מטופלים אשר אושפזו בתקופה בין 2016-2019, כלומר טרום עידן הקורונה), קבוצת פנדמיית הקורונה (PandeCOV+)ו קבוצה מתקופת הפנדמיה, ללא קורונה (PandeCOV-), שאושפזו במהלך 2020. התוצא הראשוני של המחקר היה אומדן התמותה הניתנת לייחוס והרכיב המיוחס הנקשרים ל-VAP בקרב המטופלים הללו. החוקרים השתמשו במודלים מרובי-מצבים עם הסקה סיבתית (causal inference) לצורך הערכת התוצאים הקשורים ל-VAP.

בסך הכל נכללו 64,816 מטופלים בקבוצת הביקורת, 7,442 בקבוצת ה- PandeCOV-, ו-1,687 בקבוצת ה-PandeCOV+. שיעור ה-VAP על כל 1,000 ימי הנשמה בכל קבוצה היה 14.2 (רווח בר-סמך של 95% 13.9-14.6), 18.3 (רווח בר-סמך של 95% 17.3-19.4), ו-31.9 (רווח בר-סמך של 95% 29.8-34.2), בהתאמה. תמותה מיוחסת לאחר 90 ימים הייתה 3.15% (רווח בר-סמך של 95% 2.04-3.43), 2.91% (רווח בר-סמך של 95% 0.21- עד 5.02), ו-8.13% (רווח בר-סמך של 95% 3.54-12.24), והרכיב המיוחס לתמותה לאחר 90 ימים היה 1.22% (רווח בר-סמך של 95% 0.83-1.63), 1.42% (רווח בר-סמך של 95% 0.11- עד 2.61), ו-9.17% (רווח בר-סמך של 95% 3.54-12.24) לקבוצת הביקורת, קבוצת ה-PandeCOV-, וקבוצת ה-PandeCOV+, בהתאמה. מלבד הסיכון הגבוה יותר להתפתחות VAP, קבוצת ה-PandeCOV- הראתה מאפייני VAP דומים לאלו של קבוצת הביקורת. קבוצת ה-PandeCOV+ נמצאו בסיכון נמוך יותר לתמותה כאשר היו ללא VAP (יחס הסיכונים 0.62, רווח בר-סמך של 95% 0.52-0.74) בהשוואה לקבוצת הביקורת.

החוקרים מסכמים כי התמותה המיוחסת לדלקת ריאות הקשורה להנשמה הייתה גבוהה יותר בחולי קורונה, כאשר למעלה מ-9% מהתמותה הכוללת בקרב קבוצה זו נקשרה ל-VAP.

מקור:

Vacheron C-H, Lepape A, Savey A, et al. Attributable Mortality of Ventilator-associated Pneumonia Among COVID-19 Patients. Am J Respir Crit Care Med [Internet] 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  נגיף הקורונה,  דלקת ריאות הנגרמת מהנשמה,  תמותה,  19-COVID
תגובות
16.06.2022, 08:42

המלצה לפני המגיפה הבאה: לפני ייבוא פרוטוקולי טיפול קטלניים מסין ומאיטליה (הנשמה מוקדמת למשל), גם בזמן מגיפה ובמיוחד בזמן מגיפה של מחלה חדשה, יש ליזום ניסויים קליניים מבוקרי הקצאה אקראית שבנויים לברר מה הטיפול העדיף - וזאת לפי תמותה-מכלל-הסיבות. היוזמה והמימון צריכים להיות ציבוריים ושקופים.