• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

תוצאי טיפול בחולי COPD שטופלו עם מרחיבי סמפונות ארוכי טווח

מחקר זה מדגיש את הצורך בגישה מותאמת אישית בטיפול בחולי COPD

קשה לחזות את ההשפעות של מרחיבי סמפונות ארוכי טווח (LABD: long-acting bronchodilators) על תפקודי ריאות, סיבולת לפעילות גופנית ופעילות גופנית במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD). בעקבות כך, במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease', מטרת החוקרים הייתה לאפיין בצורה רב-ממדית את התגובה ל-LABD בחולי COPD אשר השתתפו במחקר ה-ACTIVATE.

במחקר ה-ACTIVATE המטופלים חולקו באופן אקראי לקבלת אקלידיניום ברומיד/ פורמוטרול פומראט (AB/FF, דואקליר ג'נואייר), או אינבו, למשך ארבעה שבועות. התוצאים הראשוניים כללו: (1) תפקודי ריאות אשר נמדדו בנפח ריאה פונקציונאלי (FRC), נפח ריאה שאריתי (RV), ותוצאים ספירומטריים; (2) תפקוד בתרגילי כושר, אשר נמדדו על ידי constant work rate cycle ergometry testי(CWRT), ו-(3) פעילות גופנית, באמצעות מוניטור פעילות. מפות ארגון עצמי שימשו על מנת ליצור ייצוג מסודר של המטופלים אשר הוקצו באקראיות לקבלת ארבע שבועות טיפול עם AB/FF, וקיבצה אותם לקבוצות תוצאים שונות.

במחקר השתתפו 250 מטופלים אשר חולקו לקבלת AB/FFי(n = 126) או אינבו (n = 124). חולים בקבוצת ה-AB/FF (39.6% נשים) התאפיינו עם COPD בדרגה בינונית עד חמורה, היפר-אינפלציה סטטית (FRC 151.4 (27.7)% ניבוי) וסיבולת פעילות שמורה. במחקר זוהו שישה מקבצים המאופיינים עם תוצאים משתנים. מטופלים ממקבץ 1 ו-2 התאפיינו עם שיפורים מובהקים בתפקודי הריאה בהשוואה לשאר המטופלים שקיבלו AB/FF. מטופלים ממקבצים 1 ו-3 הראו שיפור מובהק בזמן ה-CWRT, ומטופלים ממקבצים 2, 3 ו-6 הראו שיפורים מובהקים בפעילות גופנית בהשוואה לשאר המטופלים שקיבלו AB/FF.

החוקרים מסכמים כי מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית, אשר טופלו במשך ארבעה שבועות עם אקלידיניום ברומיד/פורמוטרול פומראט, הראו תגובות אישיות מגוונות כתוצאה מהטיפול. התגובות השונות התפלגו למספר מקבצים, הכוללים תפקוד ריאתי, סיבולת לפעילות, ופעילות גופנית. התוצאות הללו מצביעות על כך שהתגובה הקלינית לטיפול עם LABD קשה לניבוי, ואינה לינארית. שוני תגובתי זה מדגים לרופאים את החשיבות בהסתכלות על מספר תוצאים במקביל כאשר מבקשים להעריך את התגובה הקלינית לטיפול עם LABD.

מקור:

Koopman M, Franssen FME, Gaffron S, et al. Differential Outcomes Following 4 Weeks of Aclidinium/Formoterol in Patients with COPD: A Reanalysis of the ACTIVATE Study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis [Internet] 2022;17:517–33.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מרחיב סמפונות,  תפקודי ריאות,  פעילות גופנית
תגובות