• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

יעילות הטיפול המשולש באסתמה

הגישה החדשה לטיפול באסתמה מתונה עד חמורה כוללת טיפול משולש, אשר ניתן במשאף אחד. סקירה של מחקרים בנושא העלתה כי טיפול זה יעיל בשיפור תסמיני המחלה ומניעת התלקחויות

במסגרת מחקר שפורסם בכתב העת Expert Review of Respiratory Medicine'', החוקרים סקרו מחקרים קליניים שונים להערכת היעילות בטיפול המשולש לאסתמה, הניתן באמצעות משאף אחד (Enerzair Breezhaler).

שילובים של מפעילי קולטני בטא-2 ארוכי טווח (LABA)/ קורטיקוסטרואידים בשאיפה (ICS) במנה קבועה ותיסוף טיפולים לפי הצורך מהווים את טיפול התחזוקה העיקרה באסתמה. עם זאת, למעלה מ-40% מהמטופלים סובלים ממחלה שאינה מאוזנת כראוי. התפתחות הטיפול המשולש במנות-קבועות, הכולל שילוב של מעכבים מוסקריניים ארוכי טווח (LAMA)/LABA/ICS, סולל את הדרך לגישה חדשה להשגת יעדים טיפוליים. טיפול זה מסייע בהשגה של שליטה מיטבית בתסמינים, וכן יעיל במניעה של התלקחויות עתידיות.

החוקרים ערכו חיפוש ב-PubMed, באמצעות מונחי ה-MeSHי[asthma] + [indacaterol] + [glycopyrronium] +[mometasone furoate] + [treatment], עד לאוקטובר 2021. לצורך המחקר נאסף המידע המקורי מהמחקרים הקליניים, הפרוספקטיביים והרטרוספקטיביים, וכן מהסקירות. החוקרים סיכמו את המחקרים הקליניים עם אינדאקאטרול/ גליקופירוניום/ מומטזון פורואט (IND/MF/GLY)י(Enerzairי Breezhaler), ובחנו את תפקידם בטיפול הקיים לאסתמה.

החוקרים מסכמים כי הטיפול המשולש לאסתמה נמצא כיעיל ובטוח לחולים אשר לא הצליחו להתאזן על אף השילוב של ICS/LABA. נראה כי הטיפול המשולש עם אינדאקאטרול/ גליקופירוניום/ מומטזון פורואט במשאף אחד, אשר אושר לאחרונה, הצליח להפחית באופן מובהק את שיעור ההתלקחויות, ושיפר את ה-FEV1, התסמינים ואיכות החיים בהשוואה ל-ICS/LABA, כולל השילוב של סלמטרול/ פלוטיקזון. יתרה מכך, מינון טיפולי חד-יומי עשוי לשפר את המשמעת הטיפולית.

מקור:

de Llano, L. P., Naval, E., Mejía, N., & Domínguez-Ortega, J. (2021). Inhaled indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate fixed-dose combination in moderate-to-severe asthma. Expert Review of Respiratory Medicine, 1–15. https://doi.org/10.1080/17476348.2021.2005585

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  משאפים,  קורטיקוסטרואידים,  התקלחויות
תגובות