• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

השפעה של השמנה על סמנים ביולוגיים מסוג II באסתמה

מדד מסת גוף נמצא כגורם מנבא של פרקציית חנקן חמצני ננשף

משקל עודף, BMI גבוה (צילום: אילוסטרציה)

דלקת מסוג II מאפשרת גישה של טיפולים ביולוגיים. בניסויים קודמים, הציעו חוקרים כי השמנה יכולה לשנות את הסמנים הביולוגיים של דלקת מסוג II באסתמה, זאת למרות שלא נלקחו בחשבון משתני מפתח כדוגמת שימוש בסטרואידים פומיים או באינהלציה. השערת החוקרים במחקר שפורסם ב-Journal of Asthma הייתה כי BMI ישפיע על סמנים ביולוגיים לאחר תקנון למשתנים.

במסגרת המחקר ערכו החוקרים ניתוח רטרוספקטיבי של מידע מ-2 ניסויים מקומיים שנערכו לאחרונה וכללו 143 משתתפים עם אסתמה (102 עם אסתמה קשה לטיפול ו-51 עם אסתמה קלה). המדידות שנכללו במחקר כללו BMI, פרקציית החנקן החמצני הננשף ואאוזינופילים. לאחר מכן ביצעו החוקרים מבחני מתאם וניתוחי רגרסיה לכל סמן ביולוגי על מנת לתאר את הקשר שלו עם BMI. לבסוף, התבצע ניתוח של כל המידע לפי חומרת אסתמה, סטטוס דלקת מסוג 2 ושלישוני BMI.

תוצאות המחקר הראו כי עלייה ב-BMI הייתה מקושרת לירידה בפרקציית החנקן החמצני הננשף כאשר משתתפי המחקר רובדו לפי שלישוני BMI (25 חלקיקים למיליארד בשלישון התחתון, 18 חלקיקים למיליארד בשלישון העליון; p=0.014). עוד נמצא כי מבחן דירוג ע"ש ספירמן הדגים מתאם שלילי בין BMI ופרקציית החנקן החמצני הננשף בקרב מטופלים עם אסתמה קשה לטיפול (ρ= -0.309; p=0.002). מודל של רגרסיה לינארית אשר תוקנן עבור מין, גיל, עישון, אטופיה, נזלת אלרגית, סטרואידים פומיים או סטרואידים בשאיפה הצליח לאשש את היותו של BMI גורם מנבא לפרקציית החנקן החמצני הננשף (β= -2.848; p=0.019). כמו כן, נמצאה רמה מופחתת של אאוזינופילים בשלישון ה-BMI הגבוה בהשוואה לשלישון הנמוך בקרב מטופלים עם אסתמה קשה לטיפול (0.2X109 תאים לליטר לעומת 0.3X109 תאים לליטר; p=0.02).

המחקר הנוכחי מדגים כי עלייה ב-BMI קשורה לפרקציית חנקן חמצני ננשף נמוכה יותר במטופלים עם אסתמה גם לאחר תקנון למשתנים רלוונטיים כולל שימוש בסטרואידים. כמו כן, נראה כי קיימת השפעה גם על רמות האאוזינופילים. מתוך כך, עולה כי להשמנה יש השפעה על סמנים ביולוגיים של דלקת מסוג II ויכולה להשפיע על סיווג מחלות וקביעת זכאות לטיפולים ביולוגיים. בין שבעקבות מיסוך על סטטוס גבוה של דלקת מסוג II או בעקבות פיתוח של אנדוטיפ של דלקת מסוג II נמוכה באמת עדיין לא ברור ולכן דורש עוד מחקר בנושא.

מקור:                     

Sharma V. et al. Journal of Asthma (2022). https://doi.org/10.1080/02770903.2022.2051548

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  אסתמה,  חנקן,  BMI מדד מסת הגוף
תגובות