מחקרים

תיאור של עוקבת מטופלים פדיאטריים עם אסתמה חמורה

במחקר נמצא כי אשפוז בטיפול נמרץ יותר נפוץ בילדים עם אסתמה אטופית וכי מרפאה רב-תחומית לחולים קשים יכולה לשפר תוצאים

24.04.2022, 13:15

ילדים עם אסתמה חמורה סובלים מתחלואה משמעותית וצורכים שירותי בריאות באופן מאוד משמעותי. כמו כן, אסתמה חמורה בילדים היא מחלה מאוד הטרוגנית, ולכן גישה רב-תחומית יכולה לשפר את האבחנה ואת ניהול המחלה בילדים אלה.

במחקר שממצאיו תוארו בעיתון Pediatric Pulmonology סרקו החוקרים תיקים אלקטרוניים של מטופלים אשר התקבלו במרפאת האסתמה החמורה של ביה"ח UPMC לילדים בפיטסבורג בין אוגוסט 2012 ואוקטובר 2019.

ניתוח דמוגרפי של עוקבת המחקר הראה כי מתוך 110 המטופלים שאודותיהם חולץ מידע מהתיקים הרפואיים, 46% היו נשים, 48% היו שחורים או אפרו-אמריקאים ו-41% חוו לפחות אשפוז אחד לטיפול נמרץ ילדים בעקבות האסתמה.

תוצאות המחקר הראו כי בהשוואה למטופלים שלא אושפזו בטיפול נמרץ ילדים, מטופלים אשר חוו לפחות אשפוז אחד היו בסבירות גבוהה יותר לא לבנים (64.4% לעומת 41.5%; p=0.031) ויותר אטופיים (ממוצע ספירת אאוזינופילים 673 לעומת 319 תאים לממ"ק, p=0.02; ממוצע סך רמות IgEי– 754 לעומת 303 אלף יחידות לליטר, p=0.003). כמו כן, נמצא כי מטופלים שחוו אשפוז אחד לפחות היו בעלי FEV1 נמוך יותר לפני מרחיבי סמפונות (58.6% + 18.1% לעומת 69.9% + 18.7%, p=0.002) ופרקציית חנקן חמצני ננשף גבוהה יותר (60% לעומת 22%, p=0.02). בעוקבה זו, נמצא גם כי 84% מהמטופלים קיבלו מרשם של מינון גבוה של סטרואידים בשאיפה ואגוניסטים ארוכי טווח לבטא וכי 36% היו תחת טיפולים ביולוגיים. לבסוף, נמצא כי השתתפות במרפאה לאסתמה חמורה הביאה לירידה בשיעור ההתקלחויות השנתי מ-3.2 לשנה ל-2.2 התלקחויות לשנה (p<0.001), זאת בהשוואה לשנה טרם ההצטרפות למרפאה, כאשר בשנה העוקבת קבוצה זו חוותה 106 התלקחויות חמורות פחות לעומת השנה הקודמת.

לסיכום, במחקר הודגמה תחלואה משמעותית וצריכה מוגברת יותר של שירותי בריאות בקרב ילדים עם אסתמה חמורה. עוד נמצא כי מטופלים אשר עברו אשפוז בטיפול נמרץ ילדים בשל האסתמה היו בעלי סיכוי גבוה יותר להיות לא לבנים ואטופיים וכן לסבול מתפקודי ריאות חמורים יותר. לבסוף, תוצאות המחקר תומכות בהשפעה החיובית של מרפאה רב-תחומית עבור מטופלים עם אסתמה חמורה.

מקור:                 

Molina M. et al. Pediatric Pulmonology (2022). https://doi.org/10.1002/ppul.25887

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  טסתמה,  אטופיה,  התקלחויות
תגובות