מחקרים

האם לאשפוז בילדות עקב דלקת ריאות יש השלכות בהמשך החיים?

אשפוז עקב דלקת ריאות נרכשת בקהילה בגילאי גן מקושר לעליה בתחלואה נשימתית כרונית בהמשך החיים, כנראה עקב תהליך דלקתי מתמשך גם מעבר לתקופת הזיהום

07.04.2022, 17:16
דלקת ריאות בילדים, תחלואה נשימתית (צילום: שאטרסטוק)

דלקת ריאות בינקות נמצאה קשורה לתוצאים ארוכי טווח בריאות שנמצאות בתהליכי התפתחות מהירים. במחקר זה החוקרים בחנו את ההשפעה של אשפוזים עקב דלקת ריאות נרכשת בקהילה (Community-Acquired Pneumonia - CAP) על בריאות נשימתית בהמשך החיים.

המחקר בוצע בשיטת עוקבה מצומדת רטרוספקטיבית בעזרת מאגר ®Optum, בשנים 2009-2018. אוכלוסיית המחקר כללה תינוקות בריאים עד גיל שנתיים שאושפזו עקב CAP, ומקרי הביקורת של תינוקות ללא דלקת ריאות. התוצאים שנבדקו במחקר כללו כל מחלת ריאות כרונית, מחלה של דרכי אוויר תגובתיים (אסתמה, תגובתיות יתר של דרכי האוויר, צפצופים חוזרים), ואשפוז עקב CAP בגילאי 2-5 שנים. הנבדקים הוערכו באופן כללי ולפי גיל וגורם לאשפוז ראשון עקב CAP.

אוכלוסיית המחקר כללה 1,343 נבדקים בקבוצת CAP, ו-6,715 נבדקים בקבוצת מקרי הביקורת. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי מחלות הריאה הכרוניות ל-100 שנות אדם עמדו על 11.6 עבור קבוצת CAP לעומת 4.9 בקבוצת מקרי הביקורת (שיעור יחסי של 2.4, רווח בר-סמך של 95%, 2.1-2.6). שיעורי מחלת דרכי נשימה תגובתית ל-100 שנות אדם עמדו על 6.1 בקבוצת CAP לעומת 1.9 בקבוצת מקרי הביקורת (שיעור יחסי של 3.2, רווח בר-סמך של 95%, 2.6-3.8). שיעורי אשפוזים עקב CAP ל-100 שנות אדם עמדו על 1.0 בקבוצת CAP לעומת 0.2 בקבוצת מקרי הביקורת (שיעור יחסי של 6.3, רווח בר-סמך של 95%, 3.6-10.9). שיעור תוצאי המחקר היו גבוהים במיוחד עבור נבדקים בקבוצת CAP אשר אושפזו לראשונה במהלך שנת החיים השניה.

מסקנת החוקרים הייתה כי CAP בינקות מנבאת עליה בתחלואה נשימתית כרונית, אשר עולה במיוחד אם היה אשפוז עקב CAP בגילאי גן (2-5 שנים). ממצאים אלו מתאימים במיוחד להשערה כי הדלקת ממשיכה מעבר לשלב החריף של דלקת הריאות, ולוקחת חלק בהתפתחות תחלואה נשימתית כרונית.

מקור:

Rotem Lapidot, et al. (2022) “Community-acquired pneumonia in infants: Not simply an acute event with complete recovery.” Respiratory Medicine, January 2022. Vol. 191, 106671. doi.org/10.1016/j.rmed.2021.106671

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות נרכשת בקהילה,  תחלואה נשימתית,  דלקת ריאות בילדים,  אשפוז
תגובות