מחקרים

הערכה של השליטה באסתמה וגורמים הקשורים לכך בילדים

כשליש מהילדים באתיופיה סובלים מאסתמה שאינה מאוזנת

מחלות נשימה בילדים. אילוסטרציה

אסתמה היא מחלה שכיחה של דרכי האוויר הגורמת לתחלואה משמעותית ותמותה בכל הגילאים. מחקרים של שליטה באסתמה בילדים וההשפעות הנגזרות מכך הניבו תוצאות שונות עד כה במתארים שונים. עם זאת, ישנו מידע מועט אודות השליטה במחלה והגורמים הקשורים לכך בילדים ממדינות מתפתחות. לכן, במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת BMC Pulmonary Medicine ניסו החוקרים להעריך את רמות השליטה באסתמה ואת הגורמים הקשורים לכך בילדים אשר הגיעו לקבל טיפול במרפאת ריאות ילדים בשלושה בתי חולים באדיס אבבה.

מחקר זה היה מחקר חתך שנערך מה-1 במרץ עד ה-30 באוגוסט 2020. המחקר כלל שימוש בשאלונים מתוקפים וסקירה של תיקי מטופלים. את המידע ניתחו החוקרים באמצעות תוכנת SPSS גרסה 26 המותאמת ל-windows.

במסגרת המחקר נכללו 105 ילדים אשר מתוכם 56.2% היו זכרים. הגיל הממוצע של אוכלוסיית המחקר וגיל האבחנה הממוצע של אסתמה היו 6 (ס"ת – 3.3) ו-4 (ס"ת – 2.8), בהתאמה. תוצאות המחקר הראו כי אסתמה שאיננה תחת שליטה הייתה שכיחה ב-33 (31%) ילדים. בבחינת גורמים אשר נמצאו כקשורים באופן מובהק לשליטה תת אופטימלית באסתמה, נמצא כי אלה כללו תחלואה נלווית בדלקת עור אטופית ונזלת אלרגית (יחס סיכויים מתוקנן – 4.56; רב"ס 95% - 1.1-18.70; p=0.035), חוסר היצמדות לטיפולי שליטה במחלה (יחס סיכויים מתוקנן – 3.23; רב"ס 95% - 1.20-10.20; p=0.045), שימוש לא נכון טכנית במשאפים (יחס סיכויים מתוקנן – 3.48; רב"ס 95% - 1.18-10.3; p=0.024) והיעדר טיפול על ידי מומחים (יחס סיכויים מתוקנן – 4.72; רב"ס 95% - 1.13-19.80; p=0.034).

ממחקר זה עולה כי כשליש מהילדים אשר מגיעים למרפאות ריאות ילדים באדיס אבבה סובלים מאסתמה שאינה תחת שליטה. ייתכן כדאי לתת תשומת לב יתרה לטיפול בתחלואה הנלווית, הדרכה נכונה לגבי שימוש במשאפים, היצמדות אופטימלית לטיפול וארגון הולם של מרפאות על מנת לשפר את השליטה באסתמה בקרב מטופלים אלה.

מקור:

Aschalew A. et al. BMC Pulmonary Medicine (2022). https://doi.org/10.1186/s12890-022-01865-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  דלקת טייפ 2 באסתמה
תגובות