• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

השוואה בין אנורו אליפטה לספיולטו רספימט כטיפול מניעתי בחולי COPD בדרגת חומרה בינונית

במחקר זה נמצא כי לאנורו אליפטה (UMEC/VI) יעילות גבוהה יותר בשיפור תפקודי ריאה ושיפור סימפטומים לעומת ספיולטו רספימט (TIO/OLO) גם בחולים נאיביים לטיפול קודם

22.02.2022, 10:35

התזמון הנכון של טיפול במרחיבי סימפונות משולבים במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) טרם בוסס דיו. ככלל, טיפול משולב מומלץ כ-step-up מטיפול יחידני או כטיפול קו ראשון במטופלים עם תסמינים מתמשכים.

מחקר קודם הדגים כי השילוב של Umeclidinium/Vilanterol (UMEC/VI) השיג  שיפור משמעתי גדול יותר בתפקוד ריאתי והפחית משמעותית שימוש בתרופות להקלה מיידית לעומת השילוב של Tiotropium/Olodaterolי(TIO/OLO). במחקר המשך שממצאיו פורסמו בכתב העת Pulmonary Therapy, חוקרים ביצעו אנליזה של תת-קבוצה של מטופלים אשר היו נאיביים לטיפול מניעתי בעת כניסה למחקר המקורי וביקשו לבחון הבדלים ביעילות של שני הטיפולים.

מחקר רנדומלי, תווית פתוחה, זרועות סמויות לחוקרים, עם שתי תקופות של הצלבה, הנמשך שמונה שבועות ובמסגרתו השתתפו מטופלים עם COPD בדרגת חומרה בינונית ותסמינים מתמשכים, הבדק שינוי מתחילת המחקר ב-Trough FEV1, שיעור המטופלים המגיבים שהשיגו שיפור של 100 מ"ל ומעלה ב-FEV1, שימוש בתרופות להקלה מיידית ובטיחות.

האנליזה הנוכחית כללה 63% ממשתתפי המחקר המקורי (148 מתוך 236 מטופלים). המאפיינים הדמוגרפיים של שתי הקבוצות היו דומים.

תוצאות המחקר הדגימו כי בשבוע שמונה, הושג שיפור משמעותי קלינית ב-Trough FEV1 עבור שתי קבוצות הטיפול אך השיפור היה גדול באופן מובהק בקבוצת ה-UMEC/VI ועמד על 167 מ"ל לעומת 110 מ"ל בקבוצת ה-TIO/OLO,
adjusted mean difference [95% confidence interval (CI)]: 57 [23–92] ml; (p = 0.001).

שיעור המטופלים שהגיבו מבחינת FEV1 עמד על 60% בקבוצת ה-UMEC/VI לעומת 42% בלבד בקבוצת ה-TIO/OLOי (p=0.0018)[1.12–3.22] 1.90י[CIי95%]יodds ratio.

ההפחתה במספר השאיפות של טיפול  להקלה מיידית הייתה גדולה יותר ב-0.2 שאיפות ליום (CI 0.07–0.34י95%) בקבוצת ה-UMEC/VI לעומת קבוצת ה-OLO/TIO על פני כל שבועות המחקר (p=0.003). ההיארעות של תופעות לוואי הייתה דומה בשתי הקבוצות: 29%יTIO/OLO,י24% UMEC/VI.

החוקרים סיכמו כי תוצאות מחקר זה מבססות את היעילות של אנורו אליפטה (UMEC/VI) על פני ספיולטו רספימט (TIO/OLO), אשר הודגמה במחקר הראשוני, גם בתת-אנליזה זו של חולים נאיביים לטיפול קודם. אנורו אליפטה הוביל לשיפור גדול יותר בתפקודי ריאה ושיפור בסימפטומים, שהתבטא בהפחתה משמעותית בשימוש של משאף מקל לעומת ספיולטו רספימט.

מקור:

Alcázar Navarrete, B., Boucot, I., Naya, I. et al. Umeclidinium/Vilanterol Versus Tiotropium/Olodaterol in Maintenance-Naïve Patients with Moderate Symptomatic Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Post Hoc Analysis. Pulm Ther 4, 171–183 (2018). https://doi.org/10.1007/s41030-018-0057-7

לעלון לרופא במשרד הבריאות

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  ספיולטו רספימט,  אולדטרול