• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

לראשונה, יכולת השאיפה של מטופלי COPD השפיעה על הפחתת התלקחויות קשות

הפחתה מובהקת של 50% בהתלקחויות קשות, נצפתה באנליזה רב-משתנית בבחירת משאף עם התייחסות ליכולת השאיפה של המטופל

COPD (אילוסטרציה)

הערכה של יכולת השאיפה של מטופל, ה-peak inspiratory flow rate (PIFR), חיונית להתאמת טיפול עם משאפים בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD). עם זאת, ישנם מעט מחקרים בנוגע ליעילות הקלינית של טיפול עם משאפים, כאשר הוא מבוסס על התאמה לפי יכולת השאיפה של חולי COPD עם חומרות מחלה שונות.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Frontiers in Pharmacology השתתפו 383 חולי COPD אשר טופלו באמצעות משאפים. המטופלים נבדקו ע"י מכשיר המודד יכולת שאיפה PIFR, הודרכו לטכניקת שאיפה המתאימה לתנגודת המשאף שקיבלו, ובמידה של אי התאמה הומלץ על החלפת המשאף. החוקרים רצו לבדוק האם יש הבדל בסיכון להתלקחויות בין מטופלים שהמשאף הותאם להם לפי יכולת שאיפה לבין התוצאים של מטופלים מקבוצת ביקורת שקיבלה טיפול עם משאפים ועברה הדרכת שימוש סטנדרטית במשאפים.

תוצאות המחקר הדגימו כי הייתה הפחתה מובהקת בהיארעות של התלקחויות COPD לאחר שנה של מעקב, במטופלים אשר קיבלו טיפול במשאפים המותאמים להם מבחינת יכולת שאיפה לאחר שהם הודרכו ונבדקו עם מכשיר למדידת PIFR לעומת מטופלים שקיבלו טיפול במשאפים והדרכה סטנדרטית.

שיעור המטופלים שחוו התלקחות בקבוצה שהודרכה לפי יכולת השאיפה (ה-PIFR) עמד על 11.9% לעומת 21.1% בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (p=0.019). אנליזה רב-משתנית הדגימה כי בחירת משאף והדרכה עם התייחסות ליכולת השאיפה של המטופל (PIFR), הייתה קשורה באופן מובהק עם הפחתה בסיכון להתלקחויות עם HR של 0.49 (רווח בר-סמך 95%: 0.28-0.84; p=0.008). אנליזת תת-קבוצות הדגימה כי התאמת הטיפול לפי יכולת השאיפה (לפי  PIFR) הועילה יותר למטופלים קשישים, נמוכים ועם COPD בדרגה 1 ו-2 ודרגת גולד של C ו-D ומטופלים אשר משתמשים בלפחות 2 משאפים בו זמנית.

החוקרים סיכמו כי התאמת טיפול תרופתי, המתייחס ליכולת השאיפה של המטופל, כלומר מוכוון PIFR, מפחית את ההיארעות של התלקחויות COPD לעומת הדרכה סטנדרטית לשימוש במשאפים. הערכה של יכולת השאיפה עם מכשיר המודד PIFR והדרכת חולים נכונה לפי יכולת השאיפה הינה קריטית לניהול של מחלת COPD.

מקור: 

Chen, S. et al. (2021) Frontiers In Pharmacology

PC-IL-101937                Copyrights © 2021 Boehringer Ingelheim Israel Ltd. All rights reserved

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  משאפים,  שאיפה