• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

האם משלב משולש לטיפול ב-COPD מביא לאפקט תקרה?

חוקרים בחנו in vitro את ההשפעה של טיפול משולש ב-COPD עם בקלומתאזון/ פורמוטרול/ גליקופירוניום ומצאו כי הוא מביא להרחבת סימפונות משמעותית ביותר

נכון להיום, הנתונים אודות סינרגיה אפשרית המתקבלת מהוספת טיפול LAMA למשלב טיפולי של ICS / LABA הינם חסרים ואף מחקר לא העריך האם טיפול משולש עשוי להביא לאפקט תקרה (ceiling effect) של הרחבת סימפונות.

בכתב העת Pulmonary Pharmacology & Therapeutics  פורסם מחקר שבחן את האינטראקציה שבין טיפול עם גליקופירוניום ברומיד (glycopyrronium bromide, GB) לטיפול בעזרת שילוב של בקלומתאזון דיפרופיונאט (beclomethasone dipropionate, BDP) / פורמוטרול פומאראט (formoterol fumarate, FF). בניסוי נבדקו ההשפעה של הטיפול המשולש BDP / FF / GB על דרכי אוויר אנושיות מבודדות וכן ההשפעה על ערך ה-FEV1 ועל ההתנגדות בדרכי האוויר הקטנות של חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).

האינטראקציה בין GB למשלב BDP / FF נבדקה in vitro בדרכי אוויר בינוניות וקטנות באמצעות מודלי Bliss, Loewe ומודל ה-High Agent Single Agent. ההשפעה בשיא ובשפל על ערך ה-FEV1 ועל ה-R5-R19 של סלבוטמול (salbutamol) תחת מינון קבוע (FDC) של 100/6/12.5 מיקרוגרם של BDP/FF/GB על פי נוסחת אקסטראפין (extrafine formulation) נבדקה בקרב חולי COPD בדרגה חמורה לאחר שבועיים של טיפול.

GB בתוספת BDP / FF הביאו להרחבת סימפונות סינרגית מובהקת בדרכי אוויר מבודדות וקטנות (השפעה מירבית כוללת: + 32% לעומת השפעה אדיטיבית). לעומת זאת, לא נמצא שום שיפור מובהק (P> 0.05) ב-R5-R19 תחת מתן של סלבוטמול על גבי המינון הקבוע של 100/6/12.5 מיקרוגרם של BDP/FF/GB (שיא: 0.12- ± 0.22 ס"מ-מים/ליטר/שניה; שפל: 0.23- ± 0.25 ס"מ-מים/ליטר/שניה). סלבוטמול הגדיל באופן מובהק (P <0.01) את ה-FEV1 כאשר ניתן על גבי FDC משולש (שיא: 145 ± 119 מ"ל; שפל: 221 ± 111 מ"ל).

לסיכום, האינטראקציה הסינרגית שהתגלתה in vitro שהתקבלה מהוספת GB למשלב טיפולי של BDP / FF עשויה להוביל לאפקט תקרה של הרחבת סימפונות בדרכי הנשימה הקטנות גם in vivo, השפעה שעשויה לשפר את ההיפר-אינפלציה בקרב מטופלים עם מחלה בדרכי האוויר הקטנות. דבר זה עשוי להסביר את היתרונות הקליניים המשמעותיים של טיפול משולב משולש הניתן על פי נוסחת אקסטרפין לטיפול בחולי COPD חמורים.

מקור: 

Rogliani, P et al. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics. 2021 Jun 12;69:102050.doi: 10.1016/j.pupt.2021.102050.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מרחיבי סימפונות,  פורמוטרול,  גליקופירוניאום
תגובות