• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

תפקודי ריאה ושרירי הנשימה בחולי טרשת נפוצה

במחקר שבוצע עלה כי חולי טרשת נפוצה מתקדמת, המלווה בירידה בכוח שרירי הנשימה, הראו קיבולת פונקציונלית ריאתית נמוכה יותר אשר לא נצפתה במחלה קלה

כאבים במהלך נשימה, מחלות ריאה (צילום: אילוסטרציה)

במטופלים עם טרשת נפוצה ישנה ירידה בכוח השרירים וביכולות הפיזיות כתוצאה מדה-מיילינציה (demyelination) ואובדן אקסונים במערכת העצבים המרכזית. במטופלים עם טרשת נפוצה מתקדמת, או בשלביה המאוחרים, ישנה גם פגיעה ביכולות הנשימה. עם זאת, מידת הפגיעה הריאתית בשלביה המוקדמים של המחלה לא תוארה באופן מקיף.

בשל כך, מטרות המחקר הנוכחי, אשר פורסם בכתב-העת Multiple Sclerosis International, הן תיאור תפקודי הריאה ושרירי הנשימה במטופלים עם מהלך מחלה מתון, וכן לזהות קשר בין כוח שרירי הנשימה לקיבולת פונקציונליות (Functional capacity).

לצורך המחקר, נדגמו 48 מטופלים המאובחנים בטרשת נפוצה, בגיל ממוצע של 56 ± 11 שנים, במחקר חתך תיאורי. משך המחלה של המטופלים היה 24 ± 11 שנים, וציון ממוצע בסרגל המורחב לסטטוס מוגבלות (Expanded Disability Status Scale – EDSS) של 4.5 נקודות [מרווח בין רבעוני (Interquartile range) 4.0-6.5].

התפקודים הריאתיים נמדדו באמצעות ספירומטריה, כוח שרירי הנשימה, שיא זרימת השיעול (peak cough flow), סטורציה פריפריאלית, נשימה סובייקטיבית ויכולות שיעול, וכן יכולות פיזיות שנמדדו באמצעות מבחן הליכה במשך 6 דקות (6MWT – Six Minute Walk Test).

התוצאות שעלו מהמחקר הצביעו כי מטופלים בעלי תפקודים ריאתיים תקינים, ללא שינויים משמעותיים בספירומטריה דינמית [Vital capacity של 103 ±16%, נפח שאיפה מאולץ במשך שנייה אחת (forced expiratory volume in 1 second 95± 15%). שיעור שיא זרימת הנשיפה (PEF = Peak Expiratory Flow) שנצפה היה 89 ± 17%, המצוי בגבול התחתון של הנורמה.

כוח שרירי הנשימה, הנמדד באמצעות לחצים סטטיים מקסימליים של שאיפה ונשיפה (MIP ו-MEP, בהתאמה), היה תקין. עם זאת, נמצאו הבדלים משמעותיים בקרב הנבדקים. מדד ה-MIP (לחץ השאיפה המקסימלי) נע בין 26 ל-143 סנטימטרים של מים (cmH2O) [חיזוי (predicted): 104 ± 29%], כאשר בקרב שני מטופלים נצפו ערכים מתחת לגבול התחתון של הנורמה.

קשר חיובי מובהק נמצא בין לחצים סטטיים מקסימליים של שאיפה ונשיפה (MIP ו-MEP) במספר משתנים של תפקודי ריאה. קשר שלילי מובהק נמצא בין ציון ממוצע בסרגל המורחב לסטטוס מוגבלות (EDSS) לבין לחץ מקסימלי של שאיפה (MEP) (r = -0.312, p = 0.031). ממוצע ה-peak cough flow היה 389 ± 70 ליטר/דקה, נתון אשר היה בר-השוואה עם הערכים שדווחו בבוגרים בריאים.

נמצא קשר מתון בין לחץ סטטי מקסימלי של נשיפה (MEP) לבין יכולות פיזיות, כפי שהוערך במבחן ההליכה במשך 6 דקות (r = 0.399, p = 0.010), וכן בין שיא זרימת הנשיפה (PEF = Peak Expiratory Flow) ובין מבחן ההליכה במשך 6 דקות (r = 0.311, p = 0.048). המטופלים לא חוו ירידה משמעותית ביכולות לקחת נשימה עמוקה או להשתעל.

מסקנת המחקר היא שכוח שרירי הנשימה, תפקודי ריאות (שהוערכו באמצעות ספירומטריה) ושיא זרימת השיעול (Peak cough flow) היו תקינים במטופלים עם טרשת נפוצה בדרגה קלה עד בינונית. עם זאת, היו הבדלים פרטניים בין הנבדקים, שחלקם הראו כוח שרירי נשימה ירוד. כמו כן, קשר מובהק נמצא בין לחץ סטטי מקסימלי של נשיפה (MEP) וקיבולת פונקציונלית (Functional capacity), ובין לחץ סטטי מקסימלי של נשיפה וחומרת המחלה. נתונים אלו מצביעים על כך שמטופלים עם פגיעה בכוח שרירי הנשימה הראו קיבולת פונקציונלית נמוכה יותר, וכן מחלה חמורה יותר.

מקור: 

Westerdahl, E., Gunnarsson, M., Wittrin, A., & Nilsagård, Y. (2021). Pulmonary function and respiratory muscle strength in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis International, 2021, 1–7

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  דה-מיאלניזציה,  תפקודי ריאה,  ספירומטריה
תגובות