• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

יתרונות התחלת טיפול מוקדם עם טרלג'י אליפטה לעומת מתן מאוחר בחולי COPD

במחקר החוקרים בחנו את ההשפעה של תחילת טיפול מוקדם במשאף המשולש לעומת מאוחר לאחר החמרה של COPD בהיבט השיעור של החמרות עתידיות ועלויות הכרוכות בשירותי בריאות

מנתונים שפורסמו בכנס הריאות 2021 ATS בכתב העת American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine עולה כי התחלה מוקדמת של טיפול במשאף משולש Trelegy Ellipta, המשלב שלושה מרכיבים פעילים, Fluticasone Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol, לוותה בירידה משמעותית בשיעור ההחמרות וההוצאות של טיפול רפואי בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) בהשוואה להתחלה מאוחרת של הטיפול התרופתי.

טיפול משולש ב-COPD המכיל קורטיקוסטרואידים בשאיפה, ביתא-אגוניסט ארוך-טווח לקולטן בטא-2 ואנטגוניסט מוסקריני ארוך טווח, מומלץ בחולים עם COPD סימפטומטי אשר נמצאים בסיכון להחמרות. עם זאת, העיתוי האופטימלי של תחילת טיפול משולש טרם הוברר דיו.

במחקר החוקרים בחנו את ההשפעה של תחילת טיפול מוקדם במשאף המשולש לעומת מאוחר לאחר החמרה של COPD בהיבט השיעור של החמרות עתידיות ועלויות הכרוכות בשירותי בריאות.

הנתונים למחקר נלקחו ממאגר מידע גדול בארצות הברית - Real-World Data Adjudicated. במחקר הוכללו 1,904 מטופלים אשר חוו החמרה של COPD בינונית-קשה ואשר התחילו טיפול עם FF/UMEC/VI תוך 180 ימים. כלל המשתתפים היו בני 40 שנים ומעלה בתחילת המחקר, היו עם כיסוי ביטוחי ב-12 החודשים לפני תחילת המחקר ושישה חודשים לפחות לאחר תחילתו. תחילת המחקר הוגדרה כמועד השחרור לאחר התקף ה-COPD. חולים שהחלו טיפול תוך 30 ימים מתחילת המחקר הוכללו בקבוצת המתחילים מוקדם וחולים שהחלו טיפול בימים 30-180 הוכללו בקבוצת המתחילים מאוחר.

בקבוצת המוקדמת הוכללו 529 מטופלים בקבוצה המאוחרת 1,375 מטופלים. מאפייני הבסיס של שתי הקבוצות היו דומים. הגיל הממוצע היה 59.8 בקבוצת הטיפול המוקדם ו-59.9 בקבוצת הטיפול המאוחר.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצת הטיפול המוקדם שיעור כלל ההחמרות היה נמוך משמעותית ב-21% לעומת קבוצת הטיפול המאוחר (0.98 לעומת 1.23 התלקחויות לשנת-מטופל; rate ratio: 0.79; p=0.004). שיעור נמוך יותר משמעותית של 16% בהחמרות בינוניות (0.86 לעומת 1.03 התלקחויות לשנת-מטופל; rate ratio 0.84, p=0.038) ושיעור נמוך יותר משמעותית של 43% בהחמרות הקשות (0.11 לעומת 0.20 התלקחויות לשנת-מטופל; rate ratio 0.57, p=0.002), בהשוואה להתחלה מאוחרת של הטיפול התרופתי.

בנוסף, הודגם כי על פני מעקב של 12 חודשים, במטופלים שהחלו טיפול מוקדם היה סיכוי נמוך ב-38% להחמרה קשה לעומת מטופלים שהחלו טיפול מאוחר. העלויות הכרוכות בשימוש בשירותי בריאות היו נמוכות באופן מובהק במטופלים שהחלו טיפול מוקדם ועמדו על 26,107$ לעומת 32,400$ לכל מטופל לשנה. גם העלויות הכרוכות בשירותי בריאות הקשורים ב-COPD היו נמוכות בקרב מטופלים שהחלו טיפול מוקדם ועמדו על 12,694$ לעומת 17,640$ לכל מטופל לשנה.

תוצאות המחקר תומכות בהתחלת טיפול מוקדם במשאף טרלג'י אליפטה המשלב Fluticasone Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol להפחתת שיעור ההחמרות והעלויות הכרוכות בשירותי בריאות בחולי COPD לאחר החמרה.

לעלון התרופה במשרד הבריאות >>>

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  משאף משולש