• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

כיצד משפיע הניהול של אי ספיקת לב על התלקחויות COPD?

חוקרים בחנו את הקשר בין אי ספיקת לב והטיפול בה לבין COPD, ומצאו כי אי ספיקה מגבירה סיכון להתלקחויות, אך טיפול מוקדם וניהול נכון מפחיתים אותו

20.10.2021, 16:35

הטיפול באי ספיקת לב (HF) בקרב חולים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) מתעכב ואינו מנוהל באופן מיטבי, לעתים קרובות. מחקר שפורסם בכתב העת Thorax נועד לבחון את ההשפעה של אי ספיקת לב ושל שימוש בתרופות לטיפול באי ספיקת לב על התלקחויות COPD בינוניות עד חמורות.

לצורך כך, עשו החוקרים שימוש במחקרי עוקבה רטרוספקטיביים שנערכו בין השנים 2006 ל-2016 תוך שימוש בתיקים רפואיים ממוחשבים ממערך הטיפול הראשוני באנגליה, שמייצגים את האוכלוסייה ומקושרים למאגר הלאומי של נתונים אודות בתי חולים ותמותה.

מתוך מאגרי המידע זוהו חולי COPD עם אבחנה או אבחנה אפשרית של אי ספיקת לב. אבחנה אפשרית של אי ספיקת לב הוגדרה כשימוש מתמשך במשתני בלולאה בהעדר התוויה חוץ-לבבית. חשיפה ארעית לשימוש בתרופות לטיפול באי ספיקת לב הוגדרה כקבלת 2 מרשמים או יותר תוך 90 יום ללא פער של למעלה מ-90 יום בין המרשמים, במהלך ≤ 6 חודשים של שימוש רציף; חשיפה קבועה לתרופות הוגדרה כשימוש רציף במשך 6 חודשים ומעלה.

במחקר נבדקו תרופות לאי ספיקת לב מהמשפחות ARB, ACEi, חוסמי בטא, משתני לולאה ואנטגוניסטים לקולטן המינרלו-קורטיקואידים. לצורך קביעת הקשר בין אי ספיקת לב לסיכון להתלקחות COPD נעשה שימוש ברגרסיית קוקס, מרובדת לפי מין וגיל, ומתוקננת למאפייני המטופלים.

מתוך 86,795 חולי COPD שנכללו במחקר, לא נמצאה ראיה לנוכחות אי ספיקת לב בקרב 60,047 נבדקים, 8,476 סווגו כבעלי אבחנה אפשרית של אי ספיקת לב, ו-2,066 היו בעלי אבחנה חדשה של אי ספיקה.

הסיכון להתלקחות COPD היה מוגבר באופן דומה בקרב חולים עם אבחנה חדשה של אי ספיקת לב (יחס סיכונים מתוקנן [aHR]: 1.45, רווח בר-סמך [CI] 95%:י1.30 עד 1.62) ואבחנה אפשרית של המחלה (1.65, 1.58 עד 1.72). שימוש קבוע ושימוש ארעי בכל התרופות לטיפול באי ספיקת לב נקשרו לסיכון מוגבר להתלקחות. שימוש קבוע היה קשור לירידה בסיכון להתלקחות בהשוואה לשימוש ארעי.

לסיכום, במקרים רבים ישנה החמצה של הזדמנות מוקדמת לשיפור האבחנה והניהול של אי ספיקת לב בקרב אוכלוסיית חולי ה-COPD. ניהול נכון של אי ספיקת לב עשוי להפחית את הסיכון להחמרה בטווח הארוך.

מקור: 

Axson, EL et al. Thorax. 2021 Apr 29:thoraxjnl-2020-216390. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216390.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  אי ספיקת לב,  התלקחויות
תגובות