• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

האם חשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר מביאה להתפתחות אסתמה במבוגרים?

נמצא כי קיים קשר בין אסתמה בקרב מבוגרים לחשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר, גם כשמדובר בזיהום אוויר בערכים הנמצאים מתחת לסף העכשווי

זיהום אוויר, תחנת הכוח בחדרה. צילום שאטרסטוק

חשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר בסביבה נקשרה להופעת אסתמה בילדות, אך העדויות לכך עדיין אינן מספקות. במסגרת המחקר הרב-מרכזי Effects of Low-Level Air Pollution: A Study in Europe (ELAPSE), בחנו החוקרים את הקשר שבין חשיפות לטווח ארוך לחלקיקים עם קוטר <2.5 מיקרומטר (PM2.5), חנקן דו חמצני (NO2) ופחמן שחור (BC) עם היארעות אסתמה בקרב מבוגרים.

במחקר נאגדו נתונים משלוש עוקבות בדנמרק ובשבדיה שכללו מידע אודות אבחנות של אסתמה שניתנו בבית חולים. הריכוזים הממוצעים של מזהמי אוויר בשנת 2010 חושבו לפי מודלי רגרסיה היברידיים, על פי כתובות המגורים של המשתתפים.

הקשרים בין חשיפה לזיהום אוויר להיארעות מחלת האסתמה נבחנו באמצעות מודל הסיכונים הפרופורציונאליים (Cox), תוך תקנון לערפלנים אפשריים.

מתוך 98,326 משתתפים, 1,965 פיתחו אסתמה במהלך מעקב ממוצע של 16.6 שנים. במודלים מתוקננים באופן מלא נצפו קשרים עם יחס סיכונים [HR] של 1.22 (רווח בר-סמך [CI] 95%:י1.04-1.43) ל-5 מיקרוגרם למטר 3- של PM2.5,י1.17 (רווח בר-סמך 95%: 1.10-1.25) ל-10 מיקרוגרם למטר 3- של NO2 ו-1.15 (רווח בר-סמך 95%: 1.08-1.23) לכל 10-5×0.5 מטר 1- של פחמן שחור.

יחס הסיכונים היה גדול בקרב תת-קבוצות עם רמות חשיפה מתחת לערכי הסף של האיחוד האירופי ושל ארה"ב, וככל הנראה גם של הקווים המנחים של ארגון הבריאות העולמי ל-PM2.5 ו-NO2. אומדני NO2 ו-BC נותרו ללא שינוי במודלים של שני-מזהמים עם PM2.5, בעוד אומדני PM2.5 נחלשו. בעקומות הריכוז-תגובה לא נצפתה עדות לקיומו של סף.

לסיכום, חשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר, במיוחד מבעירת דלקי מאובנים כמו בכלי תחבורה, הייתה קשורה להופעת אסתמה בגיל מבוגר, אפילו ברמות הנמצאות מתחת לערכי הסף העכשוויים.

מקור: 

Liu, S et al. European Respiratory Journal. 2021 Jun 4;57(6):2003099. doi: 10.1183/13993003.03099-2020.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  זיהום אוויר,  חשיפה למזהמים
תגובות