• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

התערבות ממוקדת לשיפור הטיפול בתינוקות עם ברונכיוליטיס

התערבויות ממוקדות ליישום הנחיות מבוססות ראיות מעלות את ההיענות לשימוש בהנחיות אלו לטיפול בתינוקות עם ברונכיוליטיס

30.08.2021, 15:49
תינוק בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

במדינות מפותחות, ברונכיאוליטיס היא הסיבה מספר אחת לאשפוזים של תינוקות. לפי כל ההנחיות הבינלאומיות לטיפול בברונכיאוליטיס הגישה היא שמרנית וכוללת טיפול תומך בלבד. עם זאת, עדיין ישנה שונות רבה בין הטיפולים שאינם מבוססי ראיות אותם מקבלים ילדים שחולים בברונכיאוליטיס. מחקרי deimplementation נועדו להפחית את השימוש בטיפולים בעלי ערך נמוך, והתקדמות בממצאים בתחום זה הינם הכרחיים לצורך מתן טיפולים מבוססי ראיות. מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות של הדרכה ממוקדת לעומת הפצה סבילה של הנחיות מבוססות ראיות לטיפול בברונכיוליטיס בשיפור הטיפול בתינוקות עם ברונכיוליטיס.

המחקר בוצע בשיטת מחקר קליני אקראי, בינלאומי, רב-מרכזי באשכולות אשר כלל 26 בתי חולים באוסטרליה וניו זילנד המספקים טיפול שלישוני או שניוני לילדים (13 בקבוצת מקרי הביקורת, ו-13 בקבוצת ההתערבות) במהלך עונת התחלואה בברונכיאוליטיס בשנת 2017. מידע נאסף אודות 8,003 תינוקות משלושת עונות התחלואה בברונכיוליטיס (2014-2016) הקודמים לתקופת היישום, ועבור 3,727 תינוקות במהלך תקופת היישום (עונת הברונכיוליטיס של שנת 2017; 1 למאי עד 30 לנובמבר). המידע נותח בין 16 לנובמבר 2018 ועד 9 לדצמבר 2020.

ההתערבויות פותחו בעזרת תאוריות של שינוי התנהגות לגורמי מפתח מסויימים אשר משפיעים על ניהול מקרה של ברונכיוליטיס. התערבויות אלו כללו הפניות קליניות לפי מוקד, פגישות של בעלי עניין, סדנאות אימון, מסירת ידע חינוכי ממוקד, שאר חומרים חינוכיים ותדמיתיים וביקורות ומשוב.

התוצא עיקרי שנבדק במחקר היה הימנעות משימוש בצילום חזה, מתן אלבוטרול, גלוקוקורטיקואידים, אנטיביוטיקה ואדרנלין במהלך 24 השעות הראשונות לטיפול. הימנעות זו מדדה את ההיענות של מטפלים במרכזים הרפואיים הללו להנחיות מבוססי-ראיות. החוקרים בדקו, רטרוספקטיבית, את הגליונות הרפואיים של מקרים אקראיים של תינוקות עם ברונכיוליטיס אשר אושפזו בבתי החולים על מנת לבחון את מצב ההיענות להנחיות.

כלל בתי החולים נותרו במחר עד סופו. ניתוח הממצאים בוצע לפי intention-to-treat. במהלך תקופת היישום נותחו תיקים של 3,727 תינוקות, מהם 2,328 בנים (62%) עם גיל ממוצא של 6±3.2 חודשים. 459 (12%) היו ממוצא מאורי (ניו זילנד), 295 (8%) היו אבוריג'ינים/ מאיי מיצר טורס (אוסטרליה). היענות למשמע להנחיות מבוססות ראיות עמדה על 85.1% (רווח בר-סמך של 95%, 82.6%-89.7%) בבתי חולים מקבוצת ההתערבות לעומת 73% (רווח בר-סמך של 95%, 65.3%-78.8%) בבתי חולים מקבוצת מקרי הביקורת (הפרש סיכונים מתוקנן של 14.1%; רווח בר-סמך של 95%, 6.5%-21.7%; p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי התערבות ממוקדת הובילה לשיפור בטיפול בתינוקות עם ברונכיוליטיס. למחקר זה השלכות משמעותיות עבור ניהול מקרים של תינוקות עם ברונכיוליטיס ובפיתוח של התערבויות יעילות ובהפסקת מתן טיפול עם ערך קליני נמוך.

מקור: 

Haskell L, et al. (2021) “Effectiveness of Targeted Interventions on Treatment of Infants With Bronchiolitis: A Randomized Clinical Trial”. JAMA Pediatrics, August 2021. Vol. 175, Issue 8, p.797–806. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0295

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברונכיוליטיס,  גישה מבוססת ראיות,  תינוקות
תגובות